Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Turiståret 2011: Fler långväga besökare och ökade logiintäkter

Sverige tog emot 18,5 procent fler långväga besökare i fjol. Men en vikande konjunktur i Europa bidrog till att den totala ökningen från utlandet inte blev mer än en procent. De regioner som fick flest nya besökare från utlandet var Stockholm och Norrbotten.

 Totalt genomfördes 52,9 miljoner övernattningar i Sverige under 2011, som var en ökning med en halv miljon från 2010. Det främsta skälet till att ökningen inte blev större var en vikande konjunktur i Europa och att antalet besökare från våra nordiska grannländer minskade med nästan fem procent.

 För andra året i rad blev de långväga besökarna fler. Från Kina ökade övernattningarna med 32 procent och från Indien med nästan 35 procent. Även USA ökade med fyra procent, medan Japan minskade med 2,4 procent. Totalt ökade övernattningarna från de långväga marknaderna med 18,5 procent. 

 Logiintäkterna på hotell, stugbyar och vandrarhem fortsatte att öka till totalt 19,2 miljarder kronor eller med 7,4 procent under 2011. Störst ökning hade Stockholm, där intäkterna ökade med 570 miljoner kronor, följt av Västra Götaland som ökade med 129 miljoner kronor. Procentuellt var det Södermanland som ökade mest, plus 15,4 procent. På hotellen ökade antalet sålda rum med nästan fyra procent och logiintäkten per disponibelt rum med 5,1 procent.

 – Turismen bidrar med drygt 160 000 jobb och är viktig för Sveriges ekonomi. För att skapa långsiktig tillväxt behöver vi öka tillgängligheten och förbättra förutsättningarna för turistföretagen. Här kan Tillväxtverket bidra med både kunskap och samordning, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

 Mer material finns att hämta på www.tillvaxtverket.se

 Ytterligare information:

Christina Lugnet, generaldirektör, 08-681 91 10

Peter Terpstra, turismanalytiker, 070-723 28 11

 

Ämnen

Kategorier


 Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. Myndigheten ansvarar för den officiella turiststatistiken och sprider kunskap om turismens utveckling i Sverige. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för turism och besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av turistföretagande och entreprenörskap.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige