Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Unga forskare belönas för forskning inom mikroekonomi och tillväxt

Tillväxtverket och Entreprenörskapsforums pris på 50 000 kronor till unga entreprenörskapsforskare 2012 delas mellan Karl Wennberg, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och Martin Andersson, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet.

 Martin Anderssons och Karl Wennberg forskning har beröringspunkter men skiljer sig också åt i flera avseenden. De förenas i sitt intresse för erfarenhetsbaserade mikroekonomiska frågeställningar inom industriell dynamik och tillväxt.

 Martin Anderssons forskning ligger i brytpunkten mellan ekonomisk geografi, innovation och entreprenörskap samt tillväxt på regional nivå. Karl Wennberg har specialiserat sig på företags uppkomst och nedläggning, betydelsen av detta för ekonomisk utveckling och tillväxt samt sambanden mellan utbildning och entreprenörskap.

 – De båda har på kort tid etablerat sig som i Sverige ledande forskare inom sina respektive discipliner, säger Bo Carlsson, professor vid Case Western Reserve University, och ordförande i priskommittén.

 Båda forskarna har demonstrerat avancerade kunskaper i att tillämpa sofistikerade analysmetoder. Dessutom har de publicerats i såväl vetenskapliga tidskrifter som i mer populära sammanhang, vilket har gjort deras insikter tillgängliga för en vidare krets.   

 Unga Forskarpriset till svenska entreprenörskapsforskare är instiftat av Entreprenörskapsforum och Tillväxtverket. Priset är på 50 000 kronor och delas ut årligen, sedan 2003, till unga svenska forskare för att uppmuntra svensk forskning inom entreprenörskapsfältet. Mer information finns på www.entreprenorskapsforum.se.

 

Ytterligare information:

Mikael Jorstig, projektledare, Entreprenörskapsforum, 070-226 00 50.

Susanne Daregård, pressansvarig, Tillväxtverket, 08-681 92 15, 070-601 92 15.

Jacob Rennerfelt, kommunikationschef, Entreprenörskapsforum, 070-022 73 98

 

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. www.tillvaxtverket.se

Entreprenörskapsforum – forskning, nätverk och debatt för bättre förutsättningar för entreprenörskap, innovation och småföretag, www.entreprenorskapsforum.se.

 

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige