Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Upphandling kan leda till beslut om avgift

Det gjordes ingen förenklad upphandling när Tillväxtverket bokade lokal och mat för sin medarbetardag.  Nu har Konkurrensverket skickat in en ansökan till Förvaltningsrätten i Stockholm om att Tillväxtverket ska betala en upphandlingsskadeavgift på 45 000 kronor.

Tillväxtverket har tidigare redogjort för händelseförloppet när myndigheten bokade en medarbetardag i maj 2012.

”Sammanfattningsvis kan konstateras att Tillväxtverket inte genomfört en förenklad upphandling för lokal respektive mat”, skriver myndigheten i sitt yttrande till Konkurrensverket.

Nu har Konkurrensverket skickat in en ansökan till Förvaltningsrätten i Stockholm om att Tillväxtverket ska betala 45 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling. Upphandlingen gäller Tillväxtverkets medarbetardag där kontraktets värde var på cirka 600 000 kronor.

-Vi kan konstatera att det inte genomfördes en förenklad upphandling av lokal och mat. Därför har vi ingen anledning att driva frågan vidare utan avvaktar Förvaltningsrättens beslut som vi sedan kommer att följa, säger avdelningschef Mattias Åsander.

 

Ytterligare information

Mattias Åsander, avdelningschef Administration 08-681 96 11

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Vi har uppdrag inom entreprenörskap och regional tillväxt. Tillväxtverket förvaltar EU-medel i åtta regionala strukturfondsprogram och ett gränsregionalt samarbetsprogram.

Kontakter

Carin Carltoft

Carin Carltoft

Presskontakt Pressansvarig 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige