Gå direkt till innehåll
Ytterligare 100 butiker i glesa områden får  driftstöd  - del i landsbygdspropositionen

Pressmeddelande -

Ytterligare 100 butiker i glesa områden får driftstöd - del i landsbygdspropositionen

Dagligvarubutiker i glesa områden betyder mycket för företag och boende. Förra året fick 186 butiker statligt driftstöd, nu kan 280 butiker söka. Det beror på att reglerna för avståndet till butik förändras till en mil bort, mot tidigare 1,5 mil. Det här är en del i Regeringens landsbygdsproposition.

Tillväxtverket får i uppdrag att fördela ytterligare 35 miljoner kronor, totalt 70 miljoner kronor, under 2018-2019 till berörda regioner, länsstyrelser eller samverkansorgan i länen. De ska användas som driftstöd till försäljningsställen av dagligvaror. 2020 permanentas driftstödet på 35 miljoner kronor årligen.

De mindre dagligvarubutikerna i gles- och landsbygder har minskat drastiskt sedan mitten av 1990-talet. Förutom att tillgängligheten till dagligvarubutiker är låg i stora delar av Sveriges gles- och landsbygder, har många butiker stora problem med lönsamheten, främst till följd av låg omsättning. Många har en omsättning på mindre än 5 miljoner kronor, vilket gör det svårt att anställa och att själv kunna ta ledigt.

– I glesa områden har affären en central roll, både för dem som bor där och för dem som driver företag. De fungerar ofta som nav för grundläggande service som post, paket, apoteksvaror och drivmedel, förutom sitt utbud av dagligvaror, säger Pär Ove Bergquist, koordinator för kommersiell och offentlig service i gles- och landsbygder.

I en enkät som Tillväxtverket skickat till butiker som använder driftstödet svarar 95 procent att driftstödet är mycket viktigt för deras butik och har bidragit till att butiken har utökat öppettiderna, sortiment och bemanning. Tre av fyra handlare bedömer att butiken är mycket viktig för företag på orten.

Satsningen på utökat driftstöd är en del i Regeringens landsbygdsproposition, som presenterades i dag, 19 mars.

Regeringens landsbygdsproposition En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - kortversion

Så arbetar vi med service i gles- och landsbygder

Rapporten Företagens behov av service i gles- och landsbygder

Mer information:

Pär Ove Bergquist, koordinator kommersiell och offentlig service i gles- och landsbygder 08-681 95 89

Lars Wikström, avdelningschef Regioner 08-681 65 58

Ämnen

Kategorier


Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram. Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner. Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Presskontakt

Niklas Kjellberg

Niklas Kjellberg

Presskontakt Presschef 08-6819191
Daniel Schale

Daniel Schale

Presskontakt Presskontakt 08-6819191

För företag och regioner

Tillväxtverkets uppdrag är att i alla delar av Sverige främja näringslivsutveckling och hållbar regional tillväxt samt att förvalta och genomföra strukturfondsprogram.
Vårt arbete handlar om att stärka företagens konkurrenskraft. Konkurrenskraft skapas av innovativa och växande företag som verkar i attraktiva regioner.
Vi erbjuder kunskap om företag och regioner, nätverk för effektiv samverkan och finansiering som stärker näringslivet och regioners och kommuners utveckling.

Tillväxtverket
Västgötagatan 5
Box 4044 102 61 Stockholm
Sverige