Alliansens myndighetspolitik – ny regering men samma byråkrati

Tid 16 Oktober 2012 12:00 – 13:00

Plats Timbro, Kungsgatan 60, 2tr, Stockholm

I boken Alliansens myndighetspolitik görs en omfattande granskning av statsförvaltningen och dess utveckling under alliansens regeringsinnehav. Resultatet är tydligt: så gott som inga förändringar har skett. År 2011 fanns det 13 färre myndigheter jämfört med 2006, men trots detta har kostnaderna ökat och antalet anställda i staten är oförändrat. Boken tecknar bilden av en statsförvaltning som inte tycks kunna minska i omfång. Verksamhet har flyttats mellan olika myndigheter, men med Arbetslivsinstitutet som enda undantag har ingen verksamhet avvecklats i sin helhet. Totalt har under perioden 47 myndigheter avvecklats eller ombildats samtidigt som 34 nya myndigheter har tillkommit. Boken presenteras och diskuteras på ett lunchseminarium med bland andra civilminister Stefan Attefall, Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson och bokens författare Henrik RS Olsson. Moderator är Peter Santesson, ansvarig för reformstrategi på Timbro.

Kategorier

 • alliansens myndighetspolitik
 • timbro
 • henrik rs olsson
 • civilminister stefan attefall
 • statskontorets generaldirektör yvonne gustafsson
 • peter santesson
 • statsförvaltningen
 • statsförvaltningens kostnader
 • byråkrati
 • myndigheter
 • effektivisering
 • skattemedel
 • kostnader
 • reformer

Kontakter

Philip Lerulf

Presskontakt Kommunikationschef 073-448 23 75