Skip to main content

Hur bygger vi det goda samhället och den goda staden?

Evenemang

03
MAY
Timbro, Kungsgatan 60, Stockholm.
 

En naturlig frihetlig utgångspunkt i debatten om stadsplanering är att välkomna det oplanerade och individuella uttrycket. Samtidigt kräver samexistens med fria uttrycksformer också gemensamma regler. Hur dessa regler skapas och vilka resultat som följer var frågor som Jane Jacobs, journalist och debattör, studerade alltifrån det tidiga 1960-talet fram till 2000-talets inledning. Jacobs var verksam inom ett brett fält av samhällsanalys, även om hennes insatser kring stadsplanering är mest kända.

På senare år har stadsplanering blivit en allt hetare politisk fråga i Sverige. På flera håll runt om i landet har enskilda byggnadsprojekt väckt omfattande debatt och i till exempel Göteborg, Knivsta och Vaxholm vann lokala partier som på olika sätt motsätter sig det som byggs framgångar i höstens kommunalval. De frågor som Jane Jacobs reste på 60-talet om det goda samhället och den goda staden förefaller vara lika aktuella nu som då och den grundläggande frågan kvarstår - hur bygger vi det goda samhället och den goda staden?

Välkommen på ett lunchseminarium om stadsplanering och en frihetlig samhällssyn där vi förutom lättare lunch bjuder på en namnkunnig panel.

Medverkande:
Jesper Meijling, medredaktör till en ny bok om Jane Jacobs våren 2019
Lars Anders Johansson, chefredaktör Smedjan
Elisabet Andersson, journalist SvD
Moderator: Björn Hasselgren, senior fellow Timbro

Pressanmälan till: Victor Fladvad, victor.fladvad@timbro.se, 070 657 86 93.

Datum: Fredag 3 maj 2019.
Tid: 12.00-13.00. Insläpp och lunch från kl. 11.30.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget