Pressinbjudan: Kvällssoffa med Berge, Idergard och Schlaug, om politikens värderingar och visioner

Tid 1 Juni 2010 18:00 – 20:00

Plats Södra Teatern, Mosebacke Torg 1-3, Stockholm

I en valrörelse handlar politiken ofta om kortsiktiga frågor, där sakligt små skillnader utmålas som stora och bara på de områden där någon kan tänkas vinna på det. Men den skulle också kunna handla om samhällets långsiktiga färdriktning utifrån människosyn, tydliga värderingar av problem och lösningar, och idéer om vart utvecklingen bör gå. Stora och avgörande skillnader som kan underlätta människors val och därefter utgöra grund för dagspolitikens kompromisser. För att lyfta fram visioner och konflikter organiserar Ordfront och Timbro ett samtal om vad som utmärker ett gott samhälle, och vilka värderingar som egentligen ger mening åt politikens ofta upprepade fraser och etiketter. Vi gör det med hjälp av tre personer som representerar helt olika idétraditioner: Ursula Berge, Birger Schlaug och Thomas Idergard som känner varandra väl efter flera år tillsammans i SVT:s nyhetspanel. De har många års erfarenhet av politik, opinionsbildning och samhällsdebatt. Samtalet sker under ledning av en av Sveriges kanske mest idépolitiskt engagerade politiker: Bengt Göransson, tidigare kulturminister (S) Välkommen Ordfront & Timbro

Kategorier

  • ordfront & timbro
  • södra teatern
  • ordfront
  • birger schlaug
  • bengt göransson
  • ursula berge
  • thomas idergard
  • timbro

Kontakter

Philip Lerulf

Presskontakt Kommunikationschef 073-448 23 75