Pressinbjudan: Välkommen till biståndsseminarium om Exit Strategies!

Tid 17 November 2008 17:30 – 19:00

Plats Timbro, Kungsgatan 60, plan 2, Stockholm (Lättare tilltugg serveras från 17.00. Seminariet börjar 17.30.) Anmälan senast den 14 november till event@timbro.se

Biståndsorgan och frivilligorganisationer – NGO-s – som arbetar i krigsområden hamnar ofta i situationer där de blir utnyttjade av en eller flera stridande parter. Det kan handla om att soldater kräver att få sjukvård före civila, att fordon avsedda för humanitär verksamhet ”lånas” och används för krigsändamål eller att livsmedelsbistånd systematiskt stjäls av stridande soldater. På ett högre plan kan det handla om att en regering som bedriver krig mot inhemska rebeller eller en utländsk fiende använder sig av biståndspengar för att finansiera kriget. Vilken beredskap har biståndsorgan och frivilligorganisationer – NGO-s – för att hantera sådana situationer? Det sägs ofta att det enda motmedel en biståndsgivare har som blir utnyttjad på det här sättet, är att dra sig ur, upphöra med verksamheten. Har hjälporganisationer sådana Exit Strategies? Går det att hävda det humanitära imperativet – plikten att hjälpa – när man som hjälporganisation/biståndsorgan dras in i konflikter? Vi är glada att presentera en mycket kunnig panel som kommer att diskutera de här frågorna: Johanne Hildebrandt, Henrik Häggström, Bengt Nilsson och Sverker Finnström. Diskussionen leds av Christian Palme. Se mer info om paneldeltagarna: http://www.anp.se/newsletter/172242/41445B407241435A457845435E43

Kontakter

Philip Lerulf

Presskontakt Kommunikationschef 073-448 23 75