Skip to main content

Ålderskris i välfärden - Timbro och ECEPR lanserar ny rapportserie med internationella lärdomar

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2019 07:48 CET

Sveriges befolkning blir allt äldre. För att ha råd att möta den snabbt växande efterfrågan på välfärd krävs genomgripande reformer. I en ny rapportserie från Timbro och ECEPR visar Nima Sanandaji och Gabriel Heller-Sahlgren internationella exempel på hur privat finansiering kan avhjälpa sjukvårdens finansieringsproblem.

Under de kommande tio åren väntas andelen äldre än 80 år i Sverige växa med 50 procent. Det kommer att resultera i dramatiskt ökade kostnader för bland annat sjukvården. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att utvecklingen redan år 2021 resulterar i ett budgetgap på 59 miljarder kronor.

– Följderna kan bli mycket allvarliga. En oreformerad sjukvård kommer att kräva en allt större del av de kommunala resurserna vilket på kort sikt resulterar i försämrad kvalitet inom andra delar av välfärden och på längre sikt riskerar att helt tränga undan andra verksamheter, säger Karin Svanborg-Sjövall, VD på Timbro.

För att undvika en sådan situation krävs reformer. I rapportserien Ålderskris – Internationella exempel på hur privat finansiering kan avlasta den offentliga välfärden studerar forskarna Nima Sanandaji och Gabriel Heller-Sahlgren tre länder och beskriver hur man där har använt privat finansiering för att avlasta den offentliga välfärden och på så vis undvika ett sammanbrott i de offentliga verksamheterna. Den första rapporten handlar om Japan.

– Japan har lång erfarenhet av att hantera följderna av en snabbt åldrande befolkning. Men trots en mindre gynnsam demografi lyckas man få ekonomi i välfärden. Den japanska vården ger ungefär samma hälsoutfall och jämlikhet som den svenska, men det offentliga åtagandet för vårdens kostnader är bara ungefär hälften så stort i Japan som i Sverige, säger Nima Sanandaji, vd för tankesmedjan European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform (ECEPR)

Målsättningen med rapportserien, som är ett samarbete mellan Timbro och ECEPR, är att skapa ökad insikt om hur en åldrande befolkning påverkar Sverige, men också inspirera med internationella exempel. Karin Svanborg-Sjövall lyfter fram den bristande tillgängligheten som ett konkret exempel på vad som kan förbättras i den svenska sjukvården.

– En genomsnittlig japansk läkare hinner träffa 7,8 gånger så många patienter som en svensk läkare, enligt OECD. Politiker och beslutsfattare i Sverige måste ställa sig frågan vad dessa skillnader beror på och vara beredda att dra lärdom av framgångsrika reformer i andra länder, säger Karin Svanborg-Sjövall.

Läs SvD ledare om rapporten här

Klicka här för att läsa rapporten

För mer information, kontakta
Karin Svanborg-Sjövall, VD på Timbro
Twitter: @KarinSjva
Email: karin.svanborg.sjovall@timbro.se
Telefon: 072-517 00 77

Nima Sanandaji, VD på ECEPR
Twitter: @NimaSanandaji
Email: nima@sanandaji.s
Telefon: 00356-77050918

Philip Lerulf, kommunikationschef på Timbro
Twitter: @Lerulf
Email: philip.lerulf@timbro.se
Telefon: 073-448 23 75

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Timbro följer GDPR vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy.