Pressmeddelande -

Avreglera mera - och bättre

De avregleringar som har genomförts av Alliansen har i huvudsak varit framgångsrika. Nu finns det anledning att gå vidare, både i debatten och med konkreta åtgärder.

Det är slutsatsen i rapporten "Avreglera mera - och bättre" av Maria Eriksson, som publiceras av Timbro i dag.

Rapporten studerar sju avregleringar som har beslutats av Alliansregeringen. Av dessa sju – apotek, arbetsförmedling, bilbesiktning, busskollektivtrafik, flygtrafikledning, järnväg och primärvård – är apoteksreformen den först genomförda, en av de mer genomgripande och också den där effekterna är allra tydligast.

- Fler än tvåhundra nya apotek, över tjugo nya aktörer på marknaden och längre öppettider för kunderna är tydliga effekter, säger Maria Eriksson.

Men hur avregleringen utformas spelar stor roll för om det blir framgång eller fiasko. Efftekterna lär tyvärr bli små när den skattesubventionerade busstrafiken konkurrensutsätts.

- Eftersom kommuner eller landsting subventionerar halva biljettpriset blir det svårt för privata aktörer att bjuda någon verklig konkurrens. Reformen skulle kunna utformas bättre, till exempel genom att lokala och regionala huvudmän måste invänta kommersiella aktörer innan de sätter upp nya linjer, förklarar Maria Eriksson.

I debatten hörs mest kritiska röster i samband med avregleringarna. Den som studerar de utvärderingar som gjorts ser dock att avregleringarna i huvudsak fungerar bra.

- Borgerligheten behöver både ta debatten och återkomma med fler konkreta åtgärder. Det finns mängder av områden, allt från att reformera hyresregleringen till att reglera tredjepartstillträdet till fjärrvärmenäten, där regeringen både kan och bör avreglera mera, poängterar Maria Eriksson.

Maria Eriksson är frilansskribent och chefredaktör för Svensk Tidskrift.

För att läsa rapporten klicka här

För att läsa Maria Erikssons artikel på Dagens Samhälle klicka här

För ytterligare information
Maria Eriksson

073-152 39 70
maria.h.eriksson@gmail.com

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • timbro
 • ny rapport
 • kommuner och landsting
 • 'avreglera mera - och bättre'
 • avregleringar
 • apotek
 • arbetsförmedling
 • bilbesiktning
 • busskollektivtrafik
 • flygtrafikledning
 • järnväg och primärvård
 • apoteksreformen

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Kontakter

Philip Lerulf

Presskontakt Kommunikationschef 073-448 23 75