Skip to main content

Hökmark mest inflytelserik bland borgerliga parlamentariker

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2019 07:10 CEST

Gunnar Hökmark är mest inflytelserik av de svenska borgerliga ledamöterna i Europaparlamentet. Det framgår av en granskning av de borgerliga parlamentarikerna mandatperioden 2014–2019 som Timbro presenterar i dag.

Trots att valet till Europaparlamentet målas upp som ett ödesval mellan traditionella partier och populister är förhandlingar över partigruppsgränserna en bärande del av ledamöternas arbete i församlingen. Det ställer höga krav både på parlamentarikernas integritet och förmåga att se när kompromisser är nödvändiga.

– En Europaparlamentariker som är skicklig på att förhandla, samarbeta och övertyga kolleger kan åstadkomma väl så mycket som en minister, om inte mer, säger Emanuel Örtengren, projektledare för Timbros EU-satsning Ett frihetligt Europa.

Tuff balansakt för politikerna
I den nya rapporten "På slak lina", som presenteras på tankesmedjan Timbro i dag, har Emanuel Örtengren kartlagt de borgerliga ledamöterna i Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna och deras arbete under den gångna mandatperioden. Fokus för rapporten är ledamöternas hantering av den så kallade subsidiaritetsprincipen, som innebär att politiska beslut ska fattas så nära de berörda medborgarna som möjligt, och en uppföljning av i vilken utsträckning vallöftena som gavs inför valet i maj 2014 har infriats.

– Bortsett från Liberalerna är de borgerliga partierna överens om vilka frågor som ska förbli föremål för beslut på nationell nivå. Vare sig M, C eller KD anser till exempel att EU bör ges egen beskattningsrätt eller att arbetsmarknadsfrågor ska regleras på överstatlig nivå. Alla borgerliga ledamöter, förutom Cecilia Wikström (L), var också negativt inställda till den sociala pelaren, säger Emanuel Örtengren.

Borgerliga kolleger lyfter fram Gunnar Hökmark
Det är i regel svårt att mäta politiskt inflytande. I en genomgång av antalet parlamentariska uppdrag sticker Cecilia Wikström (L) ut med sina 8 betänkanden och 18 skuggbetänkanden. Väljer man att mäta lagstiftningsområdenas tyngd framstår i stället Gunnar Hökmark (M) som särskilt inflytelserik. Hökmark är också den som nämns flest gånger när de borgerliga kollegerna i församlingen får namnge en ledamot som de anser har haft stort politiskt inflytande.

– Hökmarks 15 år i parlamentet har byggt honom en stark ställning både i EPP-gruppen och i församlingen. En annan viktig förklaring är hans fleråriga arbete för att få en ny EU-gemensam banklagstiftning på plats. Ett sakpolitiskt fokus inom områden där Europaparlamentet spelar en viktig roll tycks för övrigt vara ett framgångsrecept, det har även Timbros tidigare granskningar av de svenska Europaparlamentarikerna visat. I det sammanhanget kan till exempel Cecilia Wikström (L), Fredrick Federley (C) och Christofer Fjellner (M) nämnas för att ha spelat centrala roller i förhandlingar om exempelvis EU:s flyktingmottagande, utsläppshandel och nya handelsavtal.


Läs eller ladda hem rapporten
”På slak lina. En granskning av de borgerliga Europaparlamentarikerna 2014-2019”.

Läs mer om Timbros EU-projekt Ett frihetligt Europa här

För mer information, kontakta:
Emanuel Örtengren, projektledare Timbro
E-post: emanuel.ortengren@timbro.se
Telefon: 073 581 94 54
Twitter: @emanuelorten

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Timbro följer GDPR vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy.