Pressmeddelande -

Ny rapport om islamism i praktiken

Den muslimska minoriteten växer i Sverige och beräknas inom några år vara den största i Västeuropa. Därmed blir också frågan om islams politiska uttryck viktigare. Oavsett om debatten kretsar kring den ena ytterligheten – radikalisering, terrorism – eller den andra, sekularisering, dominerar spekulationer.

Men det finns ett land i Europa med en muslimsk majoritetsbefolkning, där gränserna mellan religion och politik är uppluckrade och där Muslimska brödraskapet utövar reellt politiskt inflytande: Bosnien.

Kjell Magnussons rapport “Drömmen om en islamisk ordning. Muslimska brödraskapet i Bosnien och Hercegovina” analyserar islamistiska idéers framväxt och betydelse i Bosnien och Hercegovina. Magnusson beskriver framväxten av ett offentligt rum där våldsbejakande islamistiska idéer frodats och konkurrerat med mer moderata inriktningar. Men också ett samhälle där Brödraskapet stöter på begränsningar och andelen jihadister per capita sannolikt är mycket lägre än i Sverige.

– Bosnien rymmer viktiga erfarenheter kring relationen mellan islam och demokrati liksom det Muslimska brödraskapets betydelse. Den här rapporten är därför ett angeläget bidrag till en mer faktatyngd debatt, säger Andreas Johansson Heinö, förlagschef vid Timbro.

Kjell Magnusson är docent i sociologi och har studerat Balkan i många år.

Läs rapporten här.

Ladda hem pressfoto här.

Kontakt

E-post: andreas.johansson.heino@timbro.se

Telefon: 073 596 72 08

Twitter: @JohanssonHeino

Ämnen

 • Politik

Kategorier

 • timbro
 • bosnien
 • muslimska brödraskapet
 • islam
 • demokrati
 • hercegovina
 • sekularisering
 • radikalisering
 • kjell magnusson
 • andreas johansson heinö

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Kontakter

Philip Lerulf

Presskontakt Kommunikationschef 073-448 23 75