Pressmeddelande -

Ny rapport: Kulturförvandling observerad – om borgerlig kultursyn i dagens kulturklimat

"Kulturministern - och den aktiva kulturpolitikens tillskyndare - måste kunna motivera varför vi ska ge pengar till en ny spelfilm snarare än till en ny strålkanon som här och nu räddar liv och minskar lidande. Vissa tycker att detta är en populistisk hållning. Jag skulle snarare kalla den demokratisk. Ministern borde ha modet att berätta för dem som har smärtor, ångest eller väntar på cancerbehandling eller en ny höftled, att de får vänta tills våra vanligaste centrallyriker och mimartister har fått sitt. Kulturpolitik är alltså en fråga om liv och död, men inte på det sätt som dess tillskyndare vill hävda."

Det menar frilansjournalisten Carl Rudbeck, författare till essän Kulturförvandling observerad - om borgerlig kultursyn i dagens kulturklimat som Timbro presenterade vid ett välbesökt frukostseminarium den 1 oktober. Essän är en skarp kritik inte bara mot det vänsterinriktade kulturetablissemanget, utan också mot alliansregeringen och det borgerliga etablissemanget, som han menar har övergivit en traditionell borgerlig kultursyn.

Utifrån ett liberalt perspektiv resonerar Rudbeck kring frågorna vad en borgerlig kultursyn är och hur denna skiljer sig från den som är förhärskande i dagens kulturkritik och kulturpolitik. Han diskuterar också hur en borgerlig kultursyn förhåller sig till de förändringar av kulturens som har följt på de senaste decenniernas teknik- och samhällsutveckling.

Detta är den andra delen i en granskning av dagens kulturklimat som Timbro inledde i våras med rapporten Kulturskymning inställd, då de kvantitativa aspekterna redovisades. I den nya essän görs en kvalitativ analys av kulturklimatet.

Ladda ned rapporten: http://www.timbro.se/bokhandel/books.asp?isbn=9175665313

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kontakter

Philip Lerulf

Presskontakt Kommunikationschef 073-448 23 75