Pressmeddelande -

Ny rapport: Minska sjukskrivningarna med nytt mål

Sjukskrivningarna för psykisk ohälsa har ökat kraftigt sedan 2010. För att komma tillrätta med problemet krävs ett mål för sjukfrånvaron och nya riktlinjer för behandling av psykisk ohälsa, menar psykologen Carl Hellström som i dag presenterar en ny rapport på tankesmedjan Timbro.

För att minska spridningen av covid-19 slopades karensavdraget och kravet på läkarintyg från den åttonde sjukdagen. Det var nödvändiga förändringar i ett exceptionellt läge, men på sikt måste självrisken och kontrollerna i sjukförsäkringen tillbaka.

- När smittspridningen är under kontroll måste självrisken och incitamenten till arbete i sjukförsäkringen stärkas igen. Annars kommer sjukförsäkringen än en gång att bli en gökunge i statsbudgeten. För att undvika det behövs ett mål för sjukfrånvaron så att den kan hållas kring en nivå som är motiverad ur både ett folkhälso- och ett ekonomiskt perspektiv, säger Emanuel Örtengren som är välfärdsansvarig på Timbro.

Dramatisk ökning av sjukskrivningar för psykisk ohälsa

I Carl Hellströms briefing paper ”En tickande kostnadsbomb: Därför måste sjukförsäkringen reformeras” beskrivs hur sjuktalen utvecklats över tid. På senare tid är det mest slående hur sjukskrivningarna för psykisk ohälsa har ökat: från 28 procent 2010 till 48 procent 2018.

- Det finns många förklaringar till utbredningen av psykisk ohälsa de senaste åren, allt från utvecklingen av ny teknik till en större medvetenhet om psykisk ohälsa i samhället. Sjukskrivningar så som de är utformade i dag är dock ett dålig stöd för att tillfriskna, säger Carl Hellström, som till vardags arbetar som psykolog.

Sjukskrivningsprocessen dåligt anpassad för psykisk ohälsa

Historiskt har sjukskrivningstalen haft en svag koppling till den faktiska ohälsan. Därför har reglerna och tillämpningen av sjukförsäkringen varit ryckiga när kostnaderna emellanåt skenat. Dessutom är riktlinjerna för behandling dåligt anpassade för psykiska besvär, som alltså är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i dag.

- Ursprungligen utformades sjukskrivningen som en behandlingsform för att hjälpa anställda med somatiska åkommor att återhämta sig och komma tillbaka till jobbet. Men passiv vila kan konservera människor med psykiska besvär i en sjukdomsroll. De behöver snarare exempelvis nya stresshanteringsstrategier, anpassad arbetsmängd och fysisk träning, säger Carl Hellström.

Läs eller ladda hem rapporten "En tickande kostnadsbomb"

Läs Emanuel Örtengrens och Carl Hellströms inlägg på SvD Debatt

För mer information, kontakta

Emanuel Örtengren, programansvarig Välfärd
Twitter: @emanuelorten
Email: emanuel.ortengren@timbro.se
Telefon: 073-581 94 54

Carl Hellström
Twitter: @HellstromCarl
Telefon: +4672-002 33 92

Philip Lerulf, kommunikationschef
Twitter: @Lerulf
Email: philip.lerulf@timbro.se
Telefon: 073-448 23 75

Relaterade länkar

Ämnen

  • Samhälle

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Timbro följer GDPR vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy.

Presskontakt

Philip Lerulf

Presskontakt Kommunikationschef 073-448 23 75