Pressmeddelande -

Ny rapport: Skolvalet har positiva effekter

Friskolorna har haft positiva effekter på resultaten i grundskolan och skolvalet har inte påverkat likvärdigheten nämnvärt. Det är några av huvudpoängerna i en ny forskningsöversikt av skolforskaren Gabriel Heller-Sahlgren som tankesmedjan Timbro publicerar i dag.

Det fria skolvalet har mött allt tuffare kritik på senare tid, även från borgerligt håll. Men kritiken bygger ofta på missuppfattningar och felaktiga orsakssamband.

- Den svenska skolan är långt ifrån perfekt, men det stora fokus som läggs på skolvalet är olyckligt och innebär att vi inte tar itu med de allvarliga problem som faktiskt existerar, Emanuel Örtengren, programansvarig för välfärdsfrågor på Timbro.

Lita på empirin, inte anekdoter

I dag publicerar Timbro forskningsgenomgången ”Skolvalet, kunskaperna och likvärdigheten” av Gabriel Heller-Sahlgren, som till vardags forskar vid Institutet för Näringslivsforskning och London School of Economics. I rapporten redogör han för skolvalets och friskolornas effekter på kvaliteten, likvärdigheten, skolsegregationen och betygsinflationen.

- För att avgöra hur skolvalet och friskolorna har påverkat utfallen räcker det inte med teoretiska argument och anekdoter. Man måste titta på den empiriska forskningen. Gör man det finner finner man att resultaten förbättrats, likvärdigheten mellan svenskfödda elever är oförändrad och att detta inte kan förklaras av betygsinflation, säger Emanuel Örtengren.

Värna skolvalet

I en uppmärksammad debattartikel förra året kritiserade Timbro borgerlighetens avsaknad på nya idéer och bristande självkritik för 1990-talets valfrihetsreformer. Friskolereformen var slarvigt genomförd och det finns fortfarande problem som måste åtgärdas.

- Det är fortfarande svårt för föräldrar och elever att få tag på lättfattlig information om hur skolor presterar. Det är ett problem eftersom valfriheten i skolan ytterst bygger på möjligheten att göra informerade val. Ett annat problem är att antagningsmetoderna som tillämpas när en skola har fler sökanden än platser, såväl kötid som närhetsprincip, innebär att alla elever inte har lika stor chans att komma in på den skola de valt. Det är två områden där reformer behövs för att det fria skolvalet ska värnas, säger Emanuel Örtengren.

Läs Emanuel Örtengrens debattartikel i Dagens Industri här

Läs rapporten ”Skolvalet, kunskaperna och likvärdigheten” på Timbros hemsida


För mer information, kontakta

Emanuel Örtengren, programansvarig Välfärd
Twitter: @emanuelorten
Email: emanuel.ortengren@timbro.se
Telefon: 073-581 94 54

Gabriel Heller-Sahlgren, rapportförfattare
Twitter: @ghellersahlgren
Email: gabriel.heller.sahlgren@ifn.se
Telefon: +44-7503 713 430

Philip Lerulf, kommunikationschef
Twitter: @Lerulf
Email: philip.lerulf@timbro.se
Telefon: 073-448 23 75

Ämnen

  • Samhälle

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Timbro följer GDPR vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy.

Presskontakt

Philip Lerulf

Presskontakt Kommunikationschef 073-448 23 75