Pressmeddelande -

Timbro presenterar nyutgåva av klassisk debattbok: "Den hjärtlösa välfärdsstaten"

”Staten är inte och lär inte medmänsklighet och ansvar. Därför fungerar inte en välfärdsstat. Dessa värden grundas på andra sätt.”


Så skrev framlidne ekonomiprofessorn och politikern Staffan Burenstam Linder i sitt eget förord till Den hjärtlösa välfärdsstaten, en debattbok som gavs ut på Timbro förlag 1983. Då väckte den uppseende och högljudd kritik, inte minst för slutsatsen att en ökad medmänsklighet kräver att staten rullar tillbaka sitt inflytande över samhället.

-          Staffans tankar om välfärd är högaktuella, även 27 år senare. Dels som förklaring av vad som kom att bli Sveriges politiska färdriktning, under olika regeringar, från 1980-talets slut fram till i dag. Dels som inspiration till fortsatta samtal och reformer bland alla som ser välfärdspolitik som något mer än bara en kamp om ersättningsnivåer i statliga socialförsäkringssystem. Därför ger vi ut Den hjärtlösa välfärdsstaten igen, säger Thomas Idergard.

I nyutgåvan är boken försedd med ett förord av Stefan Fölster, chefekonom i Svenskt Näringsliv och profilerad välfärdsdebattör.

Burenstam Linder var en av de första att föra in välfärdssamhället som en positiv, av egen kraft levande alternativ vision till välfärdsstaten, i svensk debatt. Välfärdssamhället förutsätter att vi lämnar övertron på det offentligas möjlighet att undanröja alla påfrestningar som människor kan råka ut för, och i stället främjar ökat ansvar och solidaritet människor emellan. Burenstam Linder var också en av de första (och kanske fortfarande en av de få?) politikerna i Sverige att tala om ”välgörenhet” som något  positivt.

Boken är full av metaforer som beskriver välfärdsstatens begränsningar och negativa effekter: ”en närsynt Robin Hood”, ”måfåfördelning”, ”den dubbla sociala nedrustningen” och ”Linderkurvan”.

-          Staffans beskrivningar äger fortfarande hög giltighet. Oavsett valutgången i höst är det viktigt att problematisera den svenska välfärdsstatens själva grundidé; det vill säga att staten ska ansvara för all välfärd, åt alla, alltid. En idé som det alltjämt råder för stor konsensus om, säger Thomas Idergard.

”Av alla hyllmeter böcker, utredningar och debattskrifter som har skrivits om den svenska välfärdsstatens uppgång och metamorfos under de senaste tre decennierna är Staffan Burenstam Linders Den hjärtlösa välfärdsstaten den mest koncisa, välformulerade och framsynta.”

(Ur Stefan Fölsters förord till 2010 års upplaga)


Kort om Staffan Burenstam Linder

Staffan Burenstam Linder (1931-2000), var professor i internationell ekonomi och ledande politiker. Burenstam Linder lanserade en ny teori för utrikeshandel och skrev bland annat om vår vanvettiga disposition av tiden. Han var riksdagsledamot 1969-1986, förste vice ordförande i Moderata Samlingspartiet 1970-1981, handelsminister i två omgångar (1976-1978 samt 1979-1981), rektor för Handelshögskolan i Stockholm 1986-1995, ordförande i Riksbanksfullmäktige 1991-1994 samt ledamot av Europaparlamentet 1995-2000. Den hjärtlösa välfärdsstaten utgavs första gången 1983, i serien Timbro samhällsdebatt.

För att beställa boken klicka här

För ytterligare information:

Thomas Idergard, ansvarig för Timbros välfärdsprogram, 0735-22 52 46

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • thomas idergard
  • staffan burenstam linder
  • timbro
  • välfärd
  • 'den hjärtlösa välfärdsstaten'

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Timbro följer GDPR vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy.

Kontakter

Philip Lerulf

Presskontakt Kommunikationschef 073-448 23 75