Pressmeddelande -

Timbro: Stärk primärvården med höjda patientavgifter

Svensk primärvård befinner sig i kris. I 15 av 21 regioner redovisar de offentligt drivna vårdcentralerna underskott, och hälften av landets vårdcentraler har brist på allmänläkare. Sverige har det fjärde lägsta antalet allmänläkare per 1 000 invånare av samtliga europeiska OECD-länder; bara Grekland, Island och Polen har färre.

- Svensk primärvård har sämre tillgänglighet än jämförbara höginkomstländer som Norge, Nederländerna och Schweiz, särskilt på kvällar och helger. Skärpt vårdgaranti eller utökade öppettider på vårdcentralerna löser inte det problemet. Vad primärvården behöver är mindre politisk detaljstyrning, inte mer, säger Isac Riddarsparre, AT-läkare och författare till briefing papret ”Egenavgifter i primärvården”.

Ge primärvården ökad självständighet
I briefing papret, som publiceras i dag, konstateras att hög kvalitet, hög tillgänglighet och låga patientavgifter för alla är en omöjlig kombination. För att komma tillrätta med den bristande tillgängligheten och få bukt med regionernas dåliga ekonomi måste vårdcentralerna i högre utsträckning än i dag få använda avgifter för att därigenom kontrollera sina egna resurser.

Briefing papret föreslår att vårdcentraler ges möjlighet att utforma egna patientavgifter, att vårdcentraler – likt Folktandvården – får sluta friskvårdsavtal med sina patienter, samt att riksdagen justerar högkostnadsskyddet uppåt för resursstarka grupper för att undvika att höjda besöksavgifter i regionerna blir verkningslösa.

Köer slår hårdast mot ekonomiskt svaga
En vanlig kritik mot höjda patientavgifter är att det drabbar låginkomsttagare. Emanuel Örtengren, som är ansvarig för programområdet Välfärd på Timbro, menar tvärtom att det är de långa vårdköerna som är osolidariska.

- Det finns gott om forskning som visar att socioekonomiskt svaga grupper missgynnas av vårdköer och väntetider. En förklaring till det är att högutbildade personer ofta är bättre på att navigera i vårdbyråkratin och att göra sina önskemål hörda. Eftersom värdet av en behandling sjunker ju längre sjukdomsförloppet fortgår är höjda patientavgifter och ett riktat högkostnadsskydd att föredra framför dagens väntetider, säger Emanuel Örtengren.

Läs eller ladda hem briefing papret ”Egenavgifter i primärvården” här

Läs debattartikeln i SvD här

För mer information, kontakta:
Isac Riddarsparre, rapportförfattare
Twitter: @IsacRiddarsparr
Email: isari213@student.liu.se

För foto klicka här

Emanuel Örtengren, programansvarig Välfärd
Twitter: @emanuelorten
Email: emanuel.ortengren@timbro.se
Telefon: 073-581 94 54

För foto klicka här


Philip Lerulf, kommunikationschef på Timbro
Twitter: @Lerulf
Email: philip.lerulf@timbro.se
Telefon: 073-448 23 75

Ämnen

  • Välfärd

Kategorier

  • vårdgaranti
  • ​​emanuel örtengren
  • isac riddarsparre
  • högkostnadsskydd
  • patientavgift
  • primärvård
  • välfärd
  • timbro

Timbros uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle. Vi tror på allas rätt att forma sitt eget liv, i sin egen takt och att ta ansvar för detsamma. Allra viktigast för arbetet i en tankesmedja är att engagera intressanta personer, eftersom det är människor som utvecklar, formulerar och bär idéer.

Timbro följer GDPR vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy.

Presskontakt

Philip Lerulf

Presskontakt Kommunikationschef 073-448 23 75