Pressmeddelande -

Video: Maria Rankka möter justitierådet Stefan Lindskog

Stefan Lindskog blev tillfrågad om att bli justitieråd av Beatrice Ask på telefon. Trots att det är en tjänst man kallas till och trots att tjänstemännen hade genomfört en omfattande beredningsprocess blev Stefan Lindskog aldrig kallad till intervju. "Jag visste att det går till så, men tycker att det är lite märkligt. Det är självklart att domarna i Högsta domstolen innan de utses ska frågas ut, exempelvis av en senat" säger han i en kommentar. Utnämningsprocessen, folksuveränitetens roll i Sverige och poängen med ett tvåkammarsystem är några av de ämnen som diskuteras när Maria Rankka, vd för Timbro samtalar med Stefan Lindskog i en ny webb-tv-serie.

I det andra av fem intervjuprogram träffar Maria Rankka justitierådet Stefan Lindskog. Det blir ett tänkvärt samtal om bland annat rättsmedvetenheten i Sverige, domstolens roll i ett demokratiskt samhälle, utnämningsprocessen av domare och om hur en vanlig arbetsdag ser ut för ett justitieråd i Högsta domstolen. Stefan Lindskog berättar också att han gärna skulle vilja att Sverige fick ett tvåkammarsystem med en senat efter amerikansk modell.

– Jag vill ju ha en senat och jag är lite besviken att den frågan inte kom upp i Grundlagsutredningen. Jag begriper att den inte kom upp, men jag tror väldigt mycket på checks and balances och tror att en senat med personvalda ledamöter, 30-45 stycken, som tog över Konstitutionsutskottets, JO;s och revisorernas roll skulle vara bra, säger Stefan Lindskog.

I det nästa och tredje avsnittet möter Maria Rankka koncernchefen för Swedbank Michael Wolf.

Ett nytt program sänds varje vecka via Timbros hemsidaYouTube och iTunes.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • stefan lindskog
  • timbro
  • maria rankka
  • beatrice ask
  • högsta domstolen
  • justitieråd
  • grundlagsutredningen
  • utnämning
  • folksuveräniteten

Timbro verkar för fri företagsamhet, framtidstro och en liberal samhällsordning. Timbro är en del av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Verksamheten grundades 1978. Timbro publicerar böcker och rapporter och erbjuder en omfattande seminarieverksamhet.

Kontakter

Philip Lerulf

Presskontakt Kommunikationschef 073-448 23 75

Relaterat innehåll