Pressmeddelande -

AED digital givarelektronik för analoga SG-givare

När analoga givare baserade på trådtöjningsteknik (SG) integreras i ett överordnat system, måste i regel de analoga signalerna digitaliseras. HBM:s nya AED givarelektronik är nu tillgänglig för detta ändamål. Med hjälp av denna är det mycket enkelt att integrera analoga standardlastceller i en digital miljö. Givarelektroniken är utrustad med olika fältbussgränssnitt, som t.ex. CANOpen, DeviceNet och Profibus DP V1, samt de seriella gränssnitten RS232 och RS485. Det går snabbt och enkelt att aktivera AED via dessa gränssnitt med exempelvis en dator. Effektiva digitalfilter, inställning av samplingshastighet, karakteristikkurvor, linjärisering och mer än 100 strukturerade kommandon kan parameteriseras på detta sätt. De olika fältbussgränssnitten säkerställer att det aldrig uppstår problem med integrationen till en rad olika överordnade applikationer. Alla ingångar och utgångar till givarelektroniken är elektriskt isolerade. Kapslingsklass IP65 garanterar problemfri användning under hårda omgivningsvillkor. Den kompakta AED kan därför även installeras direkt bredvid trådtöjningsgivaren.

AED givarelektronik är lämpad för både statiska och dynamiska applikationer, exempelvis vid doserings- och vägningsteknik. Användning av krypteringsteknik i kombination med vågdisplay DWS2103 är ett enkelt sätt att uppgradera standardlösningar inom vägningstekniken till verifierade vågsystem. Det krävs inga nyinvesteringar i digitala lastceller för att göra detta. En anslutning till Ethernet-baserade system är också möjlig med DWS2103.

Mera information på www.hbm.com

 

För mer information, bilder och frågor, kontakta:

Andreas Wadensten, Time PR, e-post: andreas.wadensten@time.se, telefon: +46 709-77 90 90.

 

Om HBM

Alltsedan 1950 har HBM Group arbetat upp ett världsomspännande gott rykte i test- och mätbranschen. Det bygger på företagets tillförlitliga och exakta lösningar för omvandling och mätning i ett brett urval branscher. Som en världsledande teknik- och marknadsledare erbjuder företaget i dag produkter och tjänster över hela mätspektrat, från virtuell till fysisk testning. Bland produkterna återfinns såväl sensorer, instrument och datainsamlingssystem som programvara för test, analys och hållbarhetsprovning.

Mer information finns på www.hbm.com.

 

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Regioner

  • Stockholm