Pressmeddelande -

Allied Telesis lanserar ett flexibelt och omfattande övervakningssystem för företag

AlliedViewTM NMS ger förbättrad driftseffektivitet för nätverk

 

Allied Telesis har utökat sitt sortiment av omfattande nätverkshanteringsplattformar och introducerar nu AlliedView Network Management System (NMS) Enterprise Edition. Plattformen levereras med ett helt paket verktyg för proaktiv nätverkshantering, diagnostik och övervakning till företagskunder. Den bidrar till maximal driftseffektivitet, kortare service- och installationstid och minskade kostnader för drift.

 

AlliedView NMS Enterprise Edition har kraftfulla övervakningsverktyg som ger stöd åt stora företagsnät med många olika tjänster. Lösningen gör det möjligt för nätverkspersonalen att styra tusentals Allied Telesis-nätverksenheter från ett centralt driftscenter eller ett fjärrdriftscenter, vilket minskar behovet av ytterligare support för att utföra konfigurationsändringar eller diagnostik. Programmet har ett intuitivt och lättanvänt användargränssnitt som i hög grad minskar tiden som IT-personalen måste lägga på att installera och konfigurera stora nätverk.

 

Vanligtvis måste nätverkskartor konfigureras manuellt för att man ska få full kontroll över nätverket. Med AlliedView NMS Enterprise Edition-lösningen sker topologiupptäckt (Topology Discovery) och skapande av Layer 3, Layer 2, VLAN och EPSR-nätverkskartor automatiskt, vilket minskar implementeringstiden rejält samt bidrar till att minska potentiella fel i nätverkskartan. 

 

IT-ansvariga får också mer kontroll över nätverkselement som IP-nätverksnoder, NIC, portar, fysiska länkar, VLAN, VLAN-gränssnitt och EPSR-domäner och EPSR-switchar. Det blir lättare att avgöra när nya firmware-uppgraderingar måste göras, eftersom dessa data laddas upp från AlliedView NMS Enterprise Edition till enheten i fråga. Man behöver inte längre göra uppgraderingar för en enhet i taget eller fysiskt besöka utrustningen. På samma sätt registreras fel i realtid genom händelse- och larmmeddelanden samt genom systemloggar och revisionsspårning, vilket innebär att man kan åtgärda felen omedelbart och därmed få minimal systemnedtid. AlliedView NMS Enterprise Edition kan proaktivt identifiera och isolera flaskhalsar i nätverket. Det underlättar resursplaneringen och ger ännu högre prestanda. Integrerad hantering och konfigurering av ESPR (Ethernet Protected Switched Rings) möjliggör failover på under 50 ms och omkonfigurering av nätverket om det uppstår fel i en enhet eller länk. Det ger kapacitet för omanslutningar i nätverket som är tillräckligt snabba och transparenta även för överföring av video och data. Lösningen innefattar även scripting med ett flexibelt CLI (Command Line Interface) som gör att du enkelt kan konfigurera en enhet. Skript gör att uppdateringar kan lagras lokalt och sedan "utföras" när det behövs. 

 

Hans Englesson, Norden-chef på Allied Telesis, säger följande: "Den nya AlliedView-produkten ger IT-ansvariga möjlighet till effektiv styrning av stora nätverk plus att de får full insyn i vad som är i drift och vilka enheter som är anslutna till nätverken fast de inte befinner sig på samma plats. Lösningens proaktiva diagnostikelement gör hantering av fel, prestanda och säkerhet mycket lättåtkomligt och lättanvänt. Den tid som IT-ansvariga lägger på att diagnostisera och reparera nätverken minskar betydligt."

AlliedView NMS Enterprise Edition finns tillgänglig redan i dag.

Om Allied Telesis

Allied Telesis har varit en ledande leverantör av nätverksinfrastruktur i över 20 år. I dag gör företaget det möjligt att förse kunder världen över med data-, röst- och videotjänster. Allied Telesis strävar efter att förnya det sätt som tjänster och program levereras och hanteras för att uppnå ökat värde och lägre driftskostnader.

Mer information finns på http://www.alliedtelesis.com/>.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Stockholm