Pressmeddelande -

F5 frigör den fulla potentialen i "IT on-demand"

Stockholm den 19 maj 2010F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV), en global ledare inom ADN-teknik (Application Delivery Networking), presenterade idag BIG-IP version 10.2. BIG-IP 10.2 ska hjälpa företagens datacenterarkitektur till molnet och gör det möjligt för företag och tjänstleverantörer att dra nytta av potentialen hos "IT on-demand" genom en dynamisk servicemodell. Som en hjälp till kunderna att dra nytta av kraften i "IT on-demand" har F5 en omfattande strategi som integrerar olika tekniker för applikationsleverans, säkerhet, optimering, datahantering och kontroll av infrastruktur – all den viktiga teknik som behövs för att nå full flexibilitet och smidighet i virtualiserings- och molnlösningar.

 

Maximera värdet genom att virtualisera projekt och arbeta i moln

När man virtualiserar projekt och arbetar med dem i moln sker det ofta som engångshändelser för att hantera enstaka initiativ, exempelvis konsolidering av datacenter, grön IT, IT/business alignment osv. vilket gör att det fulla värdet i lösningarna marginaliseras. Istället hjälper F5 IT-företagen att få ut så mycket som möjligt av virtualisering och arbete i moln genom att tillhandahålla en holistisk arkitektur som integrerar dessa initiativ och som skapar nya, effektivare sätt att implementera tekniker tillsammans med andra. 

 

"Molnet är helt enkelt en upprepning av en leveransplattform och en driftsmodell" Erik Giesa, VP för Product Management och Product Marketing på F5. "Vare sig ett företag planerar att distribuera ett privat moln eller dra nytta av externa offentliga molntjänster behöver företagets behov komma i första hand och man måste kunna utnyttja en integrerad arkitektur för mobilitet on-demand, orkestrering och automatisering. F5 strävar efter att hjälpa sina kunder att använda den befintliga infrastrukturen och samtidigt utöka och återanvända den för att möjliggöra en arkitekturmodell med ett gemensamt moln, oavsett var IT-resurserna faktiskt befinner sig.”

 

Utöka den enhetliga applikationsleveransen, åtkomstkontroll och optimering till molnet

F5:s holistiska synsätt, som integrerar lösningar från flera leverantörer till en enda helhet, utgör basen för dess dynamiska tjänstmodell. Ta till exempel F5:s leverans av en virtuell ADC-plattform (Application Delivery Controller (ADC) som tillsammans med fysiska ADC-plattformar ger kunderna den unika möjligheten att sömlöst kunna utöka sin aktuella driftsmodell till flera datacenter och molnmiljöer on-demand medan man använder samma beprövade konfigurationer, funktioner och kontroll som man har utvecklat under många år.
Med F5:s enhetliga arkitektur kan företagskunder enkelt implementera centralt hanterade riktlinjer för säkerhet som ger användarna åtkomst enligt specifika IT-krav och affärsbehov. Den nya F5-lösningen BIG-IP® Edge Gateway™ gör det möjligt för kunder att förenkla hanteringen av applikationstjänster – till exempel åtkomst, säkerhet och optimering – inom en dynamisk tjänstmodell som drar nytta av både traditionella datacenter och molnmiljöer.

 

Förbättringar av värdet av programleverans med integrerade partnerlösningar

F5:s vision av en dynamisk servicemodell förankras än stadigare genom ett pågående samarbete med teknikpartners som VMware och Gomez. Dessa samarbeten bidrar till att integrera lösningar för virtualiseringshantering samt övervakning och hantering av slutanvändare inom ett genomgripande dynamiskt kontrollplan. Det här tillvägagångssättet som baseras på samarbete ger kunderna de verktyg de behöver för att förbättra slutanvändarupplevelsen för gemensamma kunder och ger företag som använder virtualiseringen och molnmodellen medel att pålitligt mäta prestandanivåer i realtid för SLA-spårning.

 

Resurser

  • Bildspel
  • Datablad eller produktöversikt
  • Webbplatsens målside-URL för vitdokument och annan dokumentation

 

 

För mer information

Kontakta Per Uppman, Time PR, +46 708 150350, per.uppman@time.se eller Natascha Wilhelm, F5 Networks +49 162 294 8920, N.Vilhelm@f5.com

 

Om F5 Networks

F5 Networks är världsledande på säker, tillförlitlig och snabb leverans av applikationer i nätverk (application delivery networking). Med ett flexibelt ramverk av hård- och mjukvara skapas utrymme för användardriven innovation och anpassning till varje kunds specifika behov av välfungerande och smidiga IT- och nätverkslösningar. F5:s vision om en plattform för transport av applikationer och data till användaren skapar stora valmöjligheter och skriver om reglerna för hur servrar, lagring och nätverk administreras samtidigt som kostnader sänks.

Globala storföretag, tjänste- och innehållsleverantörer över webb och i moln förlitar sig på F5 för att hålla verksamheten igång. För mer information och tillgång till F5:s användarcommunity, besök www.f5networks.se

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT