Pressmeddelande -

F5 utökar sitt plattformserbjudande med nya virtuella och hårdvarubaserade ADC-lösningar

 F5 Networks, Inc. (NASDAQ: FFIV) som är en global ledare inom ADN (Application Delivery Networking) presenterade i dag nya ADC-plattformar. F5 utökar härmed sin prisbelönta produktfamilj BIG-IP®. F5 erbjuder en ny serie avancerade verktyg med plattformen BIG-IP 11050 samt ett ny 8950 hårdvara med högre genomströmning och förbättrad Layer 4-prestanda.

 

Detaljerad information

 

Dessa nya maskinvaruplattformar tillsammans med BIG-IP LTM VE förbättrar F5:s möjligheter att tillhandahålla grunden till en flexibel ADN-arkitektur. Med dessa flexibla infrastrukturkomponenter kan företag implementera ett ramverk och tillhandahålla sina tjänster dynamiskt allt eftersom program- och nätverk förändras.

 

F5:s TMOS®-arkitektur innebär att alla BIG-IP-verktyg, vare sig de är fysiska eller virtuella, kan använda de flexibla funktionerna i programmeringsspråket iRules® och API:n iControl® samt resurserna i företagets DevCentral-community. Med dessa kraftfulla och enhetliga tekniker kan kunderna få omfattande insyn och kontroll över sina miljöer.

 

BIG-IP 8950 & 11050 hjälper kunderna att uppfylla de växande kraven på genomströmningshastighet.

 

  • De nya plattformarna har stöd för höga genomströmningsnivåer för att klara kraven hos tjänstleverantörer och företag som prioriterar transaktioner per sekund, till exempel finansinstitutioner. BIG-IP 8950-plattformen har en genomströmningsnivå på 20 Gbps medan 11050 klarar hela 42 Gbps.

 

  • Lösningen har stöd för 10 Gb Ethernet-anslutningar och utgör ideallösningar för kunder som har konfigurerat sina datacenter runt 10GE eller som planerar att uppgradera sin infrastruktur.

 

  • Med plattformarna 8950 och 11050 har kunderna möjlighet att lägga till ytterligare programtjänster (acceleration, hög tillgänglighet, applikationssäkerhet osv.) allt eftersom deras behov utvecklas. Eftersom dessa funktioner kan läggas till den befintliga ADN-maskinvaruplattformen kan F5:s lösningar erbjuda både förbättrad funktionalitet och optimera prestanda.

 

 

BIG-IP LTM VE förbättrar ADC-skalbarheten och förenklar lösningsdistributionen

 

  • Man kan snabbt distribuera virtuella ADC:er och anpassa dem för att stödja program allt eftersom resurser behövs. Dessutom kan molnleverantörer utnyttja virtuella ADC:er för att använda specifika programpolicyer per kund.

 

  • BIG-IP LTM VE tillhandahåller förbättrad utvärdering, utveckling, integrering, kvalitetskontroll och staging för applikationspolicyer och distributioner. Genom att göra det möjligt för kunderna att distribuera en virtuell BIG-IP-enhet i ett testlabb kan kunderna enkelt testa hur applikationer och nätverk svarar i en produktionsmiljö. Den här funktionen gör det även möjligt för kunderna att utvärdera tillägg av andra ADC-tjänster, exempelvis SSL offloading, cachelagring och kompression. De kan sedan överföra tjänsterna sömlöst från testscenarion till produktion.

 

  • BIG-IP LTM VE finns nu tillgängligt i en fullständig produktionsversion och en labbversion som inte används för produktion, samt i testversionen som nämndes tidigare. Den fullständiga produktionsversionen har olika genomströmningsalternativ upp till 1 Gbps. Labbversionen gör det möjligt att göra djupgående testning. Den passar bäst för arbete runt programutveckling, test, kvalitetskontroll och andra scenarion som inte rör produktion.

 

  • Till skillnad från andra erbjudanden ingår BIG-IP LTM VE i F5:s omfattande arkitekturplattform för applikationsleverans. Det innebär att tekniken har utvecklats för att fungera i nära integration med F5:s omfattande produktportfölj samt kan stödja lösningar från andra ledande virtaliseringsföretag som VMware. 

 

 

Stödresurser

 

 

  • BIG-IP LTM VE-sidan på f5.com kommer att stå klar den 25/4

 

  • Informationsblad om maskinvara/produktöversikt kommer att vara klart den 25/4

 

 

För mer information

Kontakta Per Uppman, Time PR, +46 708 150350, per.uppman@time.se eller Natascha Wilhelm, F5 Networks +49 162 294 8920, N.Vilhelm@f5.com

 

Om F5 Networks

F5 Networks är världsledande på säker, tillförlitlig och snabb leverans av applikationer i nätverk (application delivery networking). Med ett flexibelt ramverk av hård- och mjukvara skapas utrymme för användardriven innovation och anpassning till varje kunds specifika behov av välfungerande och smidiga IT- och nätverkslösningar. F5:s vision om en plattform för transport av applikationer och data till användaren skapar stora valmöjligheter och skriver om reglerna för hur servrar, lagring och nätverk administreras samtidigt som kostnader sänks.

Globala storföretag, tjänste- och innehållsleverantörer över webb och i moln förlitar sig på F5 för att hålla verksamheten igång. För mer information och tillgång till F5:s användarcommunity, besök www.f5networks.se

 

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT