Pressmeddelande -

Lättanvänd teknik för rapportering av tid och arbete med mobiltelefoner

Företaget TimeTerminal är först med att lansera mobiltelefoner anpassade för de fråga/svar funktioner som speglar ordinarie tidterminaler. Lösningen lämpar sig även för generell datafångst och är framtagen för säljare, servicetekniker, lokalvårdare, väktare och andra grupper som arbetar ”On the move”.

Carlsberg är en av de första kunderna i Sverige. Deras lösning möjliggör för help-desk personalen på kontoret och teknikerna på kundbesök att både kommunicera och rapportera i realtid. Ett 50-tal servicetekniker registrerar var och vem som utför arbetet, när arbetet startar/slutar och vilket sorts arbete som görs. Reservdelsuttag och körsträcka är övriga funktioner som ingår. Carlsberg har placerat ut sin egen utrustning för hantering av bland annat öl hos sina restaurangkunder. Genom att märka maskinerna med streckkoder (kunde varit RFID-Tag) kan Carlsberg ha spårbarhet på installerad utrustning och se till hela installationen ur ett inventarie perspektiv.  Help-desk skickar även frågor direkt till teknikernas telefoner, när de är på plats, vilket medför snabbare kundsupport och svar på frågor.

”Systemet har medfört en mängd fördelar och minskade kostnader för oss på Carlsberg Sverige, säger Technical Service Manager Niklas Amneryd och fortsätter. Vi kan enklare planera våra servicearbeten på ett kostnadseffektivt sätt och får löpande en god överblick av underhållsbehovet på vår utrustning. Genom samordningen mellan vårt teknikerteam och vår help-desk funktion på kontoret kan vi erbjuda våra kunder ännu bättre service”. Niklas avslutar med att berätta att företaget har tankar på att utrusta sin säljkår med ett liknande system någon gång under året”.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • mobil rapportering
  • mobil datafångst
  • tidrapportering
  • tidrapportering via internet

TimeTerminal utvecklar terminaler för tidsystem och interaktiv kommunikation och använder pekskärm, webbgränssnitt, GPRS 3G, RFID, Finger-ID och modern PC-teknik. Sedan starten 1999 har 20-30% av omsättningen använts till produktutveckling. Kunder är leverantörer av HRM-system. Till januari 2010 har företaget levererat 4970 TimeSpot terminaler.

För kontakt:

Mats Annerstedt - 0852204664 - mats.annerstedt@timeterminal.se