Gå direkt till innehåll

Senaste nyheterna

Sociala medier

ETABLERINGEN ÖKAR BEHOVET AV BOSTÄDER – HÄR ÄR MÖJLIGA OMRÅDEN
Etableringen skapar ett ökat behov av bostäder i Timrå kommun. Gästarbetare och vanliga arbetare med sina familjer behöver någonstans att bo. Därför har kommunen kollat på sina detaljplaner där man sett att det finns goda förutsättningar att bygga bostäder.

Timrå kommun förbereder sig på flera sätt och inom flera områden inför den kommande etableringen. Ett sådant område är bostäder, där tillgång till bostäder är avgörande för var inflyttare väljer att bosätta sig. I dagsläget har Timrå kommun goda förutsättningar att bygga bostäder för att hushålla inflyttare till kommunen. En analys av tillgängliga områden visar att det inom kommunen finns möjlighet att på sikt bygga 1586 bostäder med plats för 3450 boende. Bostäder för 1100 personer kan vara på plats redan år 2026.

– Vi har under en längre tid, långt innan arbetet med Torsboda, sett ett ökat intresse av bostadsbyggande i Timrå. Det har gjort att vi har kommit långt i vårt arbete med bostadsförsörjning. Vi har i vår strategiska planering tagit höjd för ett flertal tänkta nya bostadsområden. Vi har också jobbat aktivt med detaljplaner för bostäder där vårt arbete med området Solhöjden är ett av vår regions största nya småhusområden på många år, säger stadsarkitekt Olof Lindstrand.

Möjliga områden för byggandet av bostäder:
https://www.timra.se/nyhetsarkiv/nyhetforpuffbildstor/etableringenokarbehovetavbostaderhararmojligaomraden.5.39b2c113187108e64dd4aa.html

#timråkommun #etablering

ETABLERINGEN ÖKAR BEHOVET AV BOSTÄDER – HÄR ÄR MÖJLIGA OMRÅDEN Etableringen skapar ett ökat behov av bostäder i Timrå kommun. Gästarbetare och vanliga arbetare med sina familjer behöver någonstans att bo. Därför har kommunen kollat på sina detaljplaner där man sett att det finns goda förutsättningar att bygga bostäder. Timrå kommun förbereder sig på flera sätt och inom flera områden inför den kommande etableringen. Ett sådant område är bostäder, där tillgång till bostäder är avgörande för var inflyttare väljer att bosätta sig. I dagsläget har Timrå kommun goda förutsättningar att bygga bostäder för att hushålla inflyttare till kommunen. En analys av tillgängliga områden visar att det inom kommunen finns möjlighet att på sikt bygga 1586 bostäder med plats för 3450 boende. Bostäder för 1100 personer kan vara på plats redan år 2026. – Vi har under en längre tid, långt innan arbetet med Torsboda, sett ett ökat intresse av bostadsbyggande i Timrå. Det har gjort att vi har kommit långt i vårt arbete med bostadsförsörjning. Vi har i vår strategiska planering tagit höjd för ett flertal tänkta nya bostadsområden. Vi har också jobbat aktivt med detaljplaner för bostäder där vårt arbete med området Solhöjden är ett av vår regions största nya småhusområden på många år, säger stadsarkitekt Olof Lindstrand. Möjliga områden för byggandet av bostäder: https://www.timra.se/nyhetsarkiv/nyhetforpuffbildstor/etableringenokarbehovetavbostaderhararmojligaomraden.5.39b2c113187108e64dd4aa.html #timråkommun #etablering

NYTT MEDBORGARLÖFTE MELLAN POLISEN OCH TIMRÅ KOMMUN
Idag tecknades ett nytt medborgarlöfte mellan Polisen Medelpad och Timrå kommun. Löftet för 2023 - 2024 lägger bland annat fokus på att förebygga och förhindra våld i nära relation, trafiksäkerhetsarbete och ökad polisnärvaro.
 
Under måndagen undertecknade Andreas Bergström lokalpolisområdeschef i Medelpad och Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun, ett nytt medborgarlöfte.

Det gemensamma löftet baseras på flera olika delar, bland annat på de medborgardialoger som genomfördes under 2022 samt kommunens trygghetsundersökning. Detta tillsammans med polisens statistik har pekat ut vilka problemområden som de boende i Timrå tycker är viktiga att prioritera.

– I vår senaste medborgarundersökning kan vi se att Timråborna känner sig trygga i sin kommun, vilket känns bra. För oss är medborgartryggheten en viktig och prioriterad fråga. För att bibehålla den är det viktigt att vi håller i vårt trygghetsarbete, därför är arbetet tillsammans med Polisen viktigt att hålla i och förbättra, säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsen ordförande, Timrå kommun.

Samtidigt som det nya medborgarlöftet, undertecknades även en samverkansöverenskommelse som ska gälla fram till och med 2026. I den regleras förutsättningar för samverkan, åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.

Det förnyade medborgarlöftet och samverkansöverenskommelsen gör att det gemensamma brottsbekämpande arbetet fortsatt står starkt och bidrar därmed till Timrå kommun som en attraktiv plats att leva och bo på.  

#timråkommun #polisen #samverkan

NYTT MEDBORGARLÖFTE MELLAN POLISEN OCH TIMRÅ KOMMUN Idag tecknades ett nytt medborgarlöfte mellan Polisen Medelpad och Timrå kommun. Löftet för 2023 - 2024 lägger bland annat fokus på att förebygga och förhindra våld i nära relation, trafiksäkerhetsarbete och ökad polisnärvaro. Under måndagen undertecknade Andreas Bergström lokalpolisområdeschef i Medelpad och Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun, ett nytt medborgarlöfte. Det gemensamma löftet baseras på flera olika delar, bland annat på de medborgardialoger som genomfördes under 2022 samt kommunens trygghetsundersökning. Detta tillsammans med polisens statistik har pekat ut vilka problemområden som de boende i Timrå tycker är viktiga att prioritera. – I vår senaste medborgarundersökning kan vi se att Timråborna känner sig trygga i sin kommun, vilket känns bra. För oss är medborgartryggheten en viktig och prioriterad fråga. För att bibehålla den är det viktigt att vi håller i vårt trygghetsarbete, därför är arbetet tillsammans med Polisen viktigt att hålla i och förbättra, säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsen ordförande, Timrå kommun. Samtidigt som det nya medborgarlöftet, undertecknades även en samverkansöverenskommelse som ska gälla fram till och med 2026. I den regleras förutsättningar för samverkan, åtaganden och mål för det gemensamma arbetet. Det förnyade medborgarlöftet och samverkansöverenskommelsen gör att det gemensamma brottsbekämpande arbetet fortsatt står starkt och bidrar därmed till Timrå kommun som en attraktiv plats att leva och bo på. #timråkommun #polisen #samverkan

Kontakter

Sandra Stattin Persson

Presskontakt Kommunikations- och marknadsansvarig Timrå kommun 060-16 34 22, 0730-91 97 90

Linda Niia

Presskontakt Kommunikatör Näringslivskontoret, Timrå kommun 073-037 09 98

Clara Nygren

Presskontakt Kommunikatör Barn- och utbildningsförvaltningen, Timrå kommun 076-106 02 42

Timrå - en stark kommun i en växande region!

Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.

Timrå kommun
Köpmangatan 14
861 82 Timrå
Sverige