Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Goda resultat i verksamheten trots utmanande ekonomiskt läge

Sveriges kommuner, med det också Timrå kommun, befinner sig i en mycket tuff ekonomisk period. Lågkonjunktur och hög inflation gör det svårt för kommunerna att få ihop sina budgetar. Kraftigt ökade kostnader för pensioner och löner, hög ränta, ökande inflation samt stora prisökningar inom välfärdens verksamheter är huvudorsaken till kommunens ekonomiskt ansträngda situation. Det rådande kostnadsläget påverkar kommunens ekonomi negativt med 42 miljoner mer än föregående år. Prognosen för året visar på ett resultat om -70,2 miljoner kronor.

– Våra verksamheter går bra och att ekonomin har försämrats beror i huvudsak på omvärldsfaktorer såsom ökad inflation och höga räntor. Under hela 2022 har vi arbetat aktivt och strukturerat med att effektivisera, automatisera och digitalisera våra verksamheter för att möta denna utveckling. Men de snabbt ökande kostnaderna gör det svårt att hinna ställa om för att få en ekonomi i balans och samtidigt hålla hög kvalitet i välfärd, säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande, Timrå kommun.

  Trots det ekonomiskt tuffa läget har Timrå kommun ett verksamhetsår med betydande verksamhetsmässiga framgångar utifrån de övergripande målbilder som kommunen har beslutat om: Trygghet, delaktighet och livslångt lärande; Tillväxt, sysselsättning och arbete; Livskvalitet och attraktiva livsmiljöer. Vi har bland annat höga resultat på Norrlands bästa företagsklimat för fjärde året i rad. Det visar Svenskt Näringslivs årliga ranking av landets 290 kommuner där framför allt service och information till företagen sticker ut.

  Timrå visar också en positiv trend i arbetslöshet. Fler medborgare ges möjlighet till egen försörjning genom arbete med kompetensmatchning. I juli månad uppgick arbetslösheten till 6,2 % och är lägre än rikets snitt på 6,3 %.

  Ett annat arbete som varit lyckosamt är det samarbete som socialförvaltningen, aktivitetshuset Pangea och polisen haft gällande arbetet med barns trygghet – att barn behöver trygga miljöer under sin uppväxt.

  Nya pensionsavtalet ger kommunen höga kostnader

  Det nya pensionsavtalet är fördelaktigt för arbetstagarna genom högre tjänstepensionsavsättningar, men för Timrå kommun som arbetsgivare innebär det en ökning om 12 miljoner kronor jämfört med delårsbokslutet 2022. Pensionsavtalet ser likadant ut för alla kommuner och regioner.

  – Det är viktigt att förstå att kommunens ekonomiska resultat inte beror på att våra verksamheter har gjort något dåligt eller fel. Resultatet beror främst på sådant som legat utanför vår kontroll/vi inte kan påverka. Av de 19 miljoner kronor som vi ligger minus, står pensionsavtalet för 12 miljoner kronor, och det är kostnader som vi inte kan välja bort som kommun, säger Kristiina Kulluvaara, kommunchef Timrå kommun.

   Handlingsplaner för en ekonomi i balans

   Kommunfullmäktige har gett samtliga nämnder i uppdrag att ta fram handlingsplaner för åtgärder för att få en ekonomi i balans.

   – Kommunstyrelsen tar sin uppsiktsplikt på allvar och agerar genom nämndernas handlingsplaner för en ekonomi i balans genom regelbunden återrapportering, säger Tony Andersson, kommunstyrelsens förste vice ordförande, Timrå kommun.

    Nämnderna arbetar aktivt med effektiviseringar och ambitionsminskningar för att anpassa sig till de nya ekonomiska förutsättningarna. Under året har beslut om omställning och effektiviseringar tagits för 23 miljoner kronor i syfte att minska framtida kostnadsvolym. Kammarkollegiet har hittills beviljat Timrå kommun bidrag för att genomföra kostnadsbesparingsprojekt vilket uppgår till 14 miljoner kronor. Det har till exempel inneburit att den gamla simhallen har kunnat rivas och att solcellspaneler satts upp på den nya räddningsstationen. Utifrån beslutade åtgärder och förväntad utveckling visar prognosen för året på ett resultat om -70,2 miljoner kronor.

    För mer information kontakta:


    Ämnen

    Kategorier

    Regioner


    Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen. I Timrå finns både bandy och ishockey på elitnivå.


    Timrå är känt som en företagsvänlig kommun. Kommunen har för tredje året i rad Norrlands bästa företagsklimat.

    Kontakter

    Clara Nygren

    Presskontakt Kommunikatör Barn- och utbildningsförvaltningen, Timrå kommun 076-106 02 42

    Sandra Högman

    Presskontakt Kommunikationschef 060-16 34 22

    Timrå - en stark kommun i en växande region!

    Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.

    Timrå kommun
    Köpmangatan 14
    861 82 Timrå
    Sverige