Gå direkt till innehåll
Timrå kommun satsar på att utveckla jämställdhetsarbetet

Pressmeddelande -

Timrå kommun satsar på att utveckla jämställdhetsarbetet

I Timrå kommun är arbetet med jämställdhet i förskolan viktigt. Det görs därför en insats med start under hösten för att utveckla jämställdhetsarbetet. I det systematiska kvalitetsarbetet har en kartläggning genomförts som visade på en variation av medvetenhet och kunskap kring jämställdhetsfrågor bland rektorer och pedagoger. Timrå kommun har därför tagit initiativ till ett utvecklingsprojekt med fokus på jämställdhet och genus i förskolorna.

– Syftet är att skapa förutsättningar för att alla barn ska mötas av en verksamhet med pedagoger som utmanar och inspirerar barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa föreställningar, uttryck och val, säger Birgit Edén, biträdande förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen, Timrå kommun.

  Skollagen och Läroplanen är tydlig i att förskolan har en viktig roll i att främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. För att öka förståelsen och kunskapen om jämställdhetsuppdraget i förskolan kommer projektet erbjuda kompetensutveckling för både rektorer och personal.

  I samarbete med Mittuniversitetet och Länsstyrelsen

  Tillsammans med Mittuniversitetet, MIUN, kommer förskolorna arbeta för att skapa en systematik för att integrera jämställdhets- och genusfrågor i enlighet med förskolans läroplan (SKOLFS 2018:50). Tre pilotskolor, ledda av två rektorer, kommer att delta i forskningen för att utveckla arbetssätt och metoder.

  – Det är ett tvåårigt projekt som startas hösten 2023 och planeras vara slutfört vid årsskiftet 2025. De förskolor som deltar i projektet är Timrådalens förskola, Furudals förskola och Älvstrandens förskola. Både rektorer och personal kommer att få utbildning i ämnet för att få en djupare förståelse för jämställdhetsuppdraget. De kommer med stöd av forskare från Mittuniversitetet att studera och reflektera över arbetssätt för att integrera jämställdhetsarbetet i sitt systematiska kvalitetsarbete, avslutar Birgit Edén.

   Länsstyrelsen Västernorrland har också engagerat sig i projektet och kommer att samordna, stödja och följa upp arbetet för att nå de jämställdhetspolitiska målen på regional nivå. Ett av målen är att uppnå en jämställd utbildning, och länsstyrelsen kommer att dela erfarenheter och resultat med andra kommuner för att främja jämställdhet och genusfrågor inom det systematiska kvalitetsarbetet.

   För mer information om projektet, vänligen kontakta:

   • Kontaktperson: Birgit Edén, biträdande förvaltningschef på Barn- och utbildningsförvaltningen, Timrå kommun.
    Telefon: 070-675 77 26, e-post: birgit.eden@timra.se

   Ämnen

   Kategorier

   Regioner


   Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen. I Timrå finns både bandy och ishockey på elitnivå.


   Timrå är känt som en företagsvänlig kommun. Kommunen har för tredje året i rad Norrlands bästa företagsklimat.

   Kontakter

   Clara Nygren

   Presskontakt Kommunikatör Barn- och utbildningsförvaltningen, Timrå kommun 076-106 02 42

   Sandra Högman

   Presskontakt Kommunikationschef 060-16 34 22

   Timrå - en stark kommun i en växande region!

   Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.

   Timrå kommun
   Köpmangatan 14
   861 82 Timrå
   Sverige