Gå direkt till innehåll
Isabel Andersson, enhetschef för Fokushuset.
Isabel Andersson, enhetschef för Fokushuset.

Pressmeddelande -

Samverkan mellan psykiatri och beroendevård får höga betyg i patientenkät

Fokushuset är Tiohundras Sverigeunika samverkan i öppenvård mellan psykiatri, beroendevård och socialpsykiatri. Två nya rapporter visar att patienterna upplever stora förbättringar i synen på sig själva, fritiden och framtiden, jämfört med innan de påbörjade sin behandling.

Fokushuset, som bildades 2017, erbjuder olika former av gruppsamtal, boendestöd och aktiviteter för ett fungerande liv. Med individen i fokus samverkar öppenvården inom psykiatri, beroende och socialpsykiatri.

Samlat olika kompetenser

Över hälften av alla som söker hjälp inom beroendevården lider också av psykisk ohälsa, och omkring en tredjedel av patienterna inom psykiatrin har dessutom en beroendeproblematik. Fokushuset har samlat medarbetare med olika kompetenser för att kunna ta sig an alla patienternas behov.

– Fokushuset är ett av de tydligaste och bästa exemplen på Tiohundramodellen i praktiken. Verksamheter som normalt drivs helt åtskilda, i region- respektive kommunregi och dessutom styrs av olika lagstiftningar, har vi bokstavligen samlat under samma tak, säger Tiohundras VD Peter Graf.

Förbättringar på alla områden

I två nya rapporter utvärderas nu Fokushuset, bland annat med hjälp av en anonym enkätundersökning som patienter fått svara på vid in- och utskrivning från verksamheten.

Patienterna upplever generella förbättringar inom alla sju frågeområden efter att de avslutats som patienter på Fokushuset. Patienterna ser en betydligt ljusare bild av livet efter avslutad behandling.

– Våra arbetssätt och gränsöverskridande samarbetsformer är till stor del nya och oprövade. Därför är det viktigt att få det här tydligt positiva resultatet. Det visar att vi är inne på rätt spår, säger Isabel Andersson, enhetschef för Fokushuset.

Djupintervjuer

Studien innehåller också djupintervjuer med sex av de nära 500 patienter som besvarat enkäten vid inskrivning i Fokushuset. Tre av dem berättade i intervjuerna att de fått jobb efter en längre tids arbetslöshet, mycket tack vare hjälpen de fått genom Fokushuset. En av de intervjuade berättade hur stödet från Fokushuset varit avgörande för att hen kunnat ta sig upp ur en depression. ”Utan det stödet vill jag inte tänka på var jag hade varit idag.”

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Ett unikt vårdbolag

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. Vi driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.

Tiohundra AB ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Vår vision är Hälsa, vård och omsorg där du är.

Relaterade nyheter

En unik modell för integrerad vård och omsorg

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. Vi driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.

Norrtäljemodellen är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter för övriga kommuner, landsting och regioner.

Tiohundra AB ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Med ca 2 300 fast anställda är vi kommunens största arbetsgivare.

Vår vision är Hälsa, vård och omsorg där du är.

Vårdbolaget Tiohundra
Box 905
761 29 Norrtälje
Sverige