Gå direkt till innehåll
Utredning om relining med positivt resultat

Nyhet -

Utredning om relining med positivt resultat

Tord af Klintberg, professor i byggvetenskap på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan har gjort en utredning om relining och kommit fram till positiva resultat kring metoden. Utredningen har gjorts i form av enkäter och analyser till 41 stycken projektledare med erfarenhet av ca 300 reliningsprojekt. Projektledarna har tillsammans erfarenhet av 12 entreprenörer som utfört relining med strumpmetoden, dvs metod som Titania utför.

Syftet med utredningen var att reda ut en del frågetecken som beställare och fastighetsägare haft kring relining. En fråga som utretts är huruvida relinade rör klarar att spolas, vilket dock framkom att det är inga som helst problem, de går att spola på samma sätt som konventionella rör.

Ett önskemål som beställare framfört är att reliningsentreprenören skall samarbeta mer med VVS-entreprenören i samband med renoveringsprojekt. Detta är något som Titania tagit fasta vid och beställarna behöver bara ha att göra med en kontaktperson på Titania i samband med reliningsentreprenader, allt för att underlätta för beställaren.

Ett annat önskemål som framförts är att man vill ha mer av totalentreprenader, dvs att reliningsföretagen även skall ta på sig att utföra badrumsrenoveringarna i samband med reliningen. Även detta är en självklarhet för Titania som utför alla arbeten på totalentreprenad.

Ett fördjupat analysarbete har starts med ovanstående utredning som utgångspunkt.

Läs mer om Titanias relining, badrumsrenovering samt stambyte.

Läs mer på Energi & Miljö

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Anders Söderlund

Anders Söderlund

Presskontakt Head of IR 08-6684444

Relaterade nyheter