Gå direkt till innehåll
Tingstorget söderifrån mars 2019
Tingstorget söderifrån mars 2019

Pressmeddelande -

Titania: "14 hus med 730 lägenheter på 2,5 år måste vara ett rekord”

Nu står alla 14 hus med 730 lägenheter uppförda enligt detaljplanen som vann laga kraft augusti 2016. Sedan dess har projekteringen och byggplanerna framskridit i raketfart. Målet med projektet var att utveckla ett centrum- och kollektivtrafiksnära läge i ett område med socioekonomiska utmaningar. Att förtäta området med just bostadsrätter och handel i bottenvåningar var prioriterat.

– Kommunen var tydliga med att det här projektet, som är det första stora stadsutvecklingsprojektet i norra Botkyrka sedan 1970-talet ska bidra till att bryta segregationen och vara ett positivt exempel. Möjligheten att få köpa en bostad med hög standard i ett attraktivt läge är viktig för att fler ska vilja bo kvar i området när man gör karriär, säger projektchefen Massoud Zolfaghari.

Staddelen Alby i Norra Botkyrka har ett bostadsbestånd som i huvudsak bestått av hyresrätter bygga under miljonprogrammets senare del. Området har länge brottats med en negativ medial bild. För Titania har det varit viktigt att projektet blivit lyckat och kan visa på möjligheterna med förtätningsprojekt som Tingstorget. Sedan projektet lanserades har markpriser och lägenhetspriser ökat i området. I ett antal lägenheter kvarstår interiört arbete innan de är färdigställda men redan nu är 400 lägenheter inflyttade. Fredagen den 22 mars öppnades återigen T-banans uppgång mot Albyberget med en helt ny vänthall – något som varit efterlängtat bland Albyborna.

– Här har politikerna svaret på hur vi bygger bostäder för vanliga människor. Många bostäder med hög standard, nära kollektivtrafik och med nya arbetstillfällen genom handel och service. Genom att bygga tätt och effektivt med hög takt så har vi lyckats hålla nere prisnivån så även ungdomar har råd att bo här. 14 hus med 730 lägenheter på 2,5 år måste vara ett rekord, det är vi mycket stolta över säger Massoud Zolfaghari.

För mer information om projektet:

Massoud Zolfaghari, projektchef Tingstorget
massoud@titania.se


För mer information om Titania:

Nikan Ghahremani, delägare och ledningsrepresentant

nikan@titania.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Titania är ett Stockholmsbaserat bygg- och installationsföretag som utför allt från nyproduktion, ombyggnation och fastighetsförvaltning till totalentreprenader och stambyten. Vi genomför nyproduktion av fastigheter både i egen regi och på entreprenad åt externa fastighetsägare. Vi har även intressanta koncept för kommuner, företag och privatpersoner som skall upplåta/sälja mark för nyproduktion.

Presskontakt

Anders Söderlund

Anders Söderlund

Presskontakt Head of IR 08-6684444

Relaterat innehåll

TITANIA - BOENDE FÖR ALLA

Titania är idag en av Stockholms snabbast växande fastighetsutvecklare. Vi älskar städer som för människor närmare varandra. Vi bygger moderna hem och levande stadsmiljöer att leva livet i. Det är bra för människorna i staden, den sociala hållbarheten och miljön.