Pressmeddelande -

Unikt samarbete startas mellan landets tjejjourer

STOCHHOLM.Under helgen 15-16 november 2008 inträffade ett historiskt möte mellan landets tjejjourer, Ungdomsstyrelsen, SKR (Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund) och Roks (Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige). 42 tjejer och kvinnor som representerade 21 olika jourer, från Malmö i söder till Kalix i norr, möttes och beslutade att starta ett nationellt samarbete kring en webbaserad tjejjoursportal.

En webbaserad satsning

Tjejjourerna vill med den här satsningen samla sina resurser för att nå ut till fler unga tjejer. Samarbetet kommer att resultera i en levande mötesplats på Internet för så väl allmänheten som Sveriges jourtjejer. Betydande mål med satsningen är att driva ett förebyggande arbete för en positiv utveckling av unga kvinnors psykiska hälsa, att stärka tjejjourernas lokala verksamheter, att sprida information om tjejjoursrörelsen, samt att göra det lättare för unga tjejer att hitta till tjejjourerna och ta del av deras expertis och resurser. Samarbetet är unikt och kommer att ske över riksförbundsgränserna. Tjejjourerna har viktiga och unika kunskaper som genom den kommande satsningen kan spridas på ett rikstäckande sätt. Ambitionen är att tjejjoursportalen ska bli en plats dit alla unga tjejer är välkomna att söka fakta, chatta med tjejjourerna samt att höra av sig till angående stora och små funderingar.

Tjejjourernas viktiga arbete
Det finns ett femtiotal tjejjourer över hela Sverige som arbetar för stötta och stärka unga tjejer. Det långsiktiga målet är ett jämställt samhälle där tjejer och killar har samma rättigheter och möjligheter. Till tjejjourerna kan man vända sig för att prata med en medmänniska oavsett vad det gäller. Tjejjourerna vill förutom sin stödverksamhet peppa och stärka tjejerna i målgruppen. Många tjejjourer är tillgängliga via telefon, mail och chat. Runt om i landet sker också väldigt mycket utåtriktad verksamhet som t.ex. tjejgrupper, inspirationskvällar och besök i skolor.

Kontaktpersoner

Ida Jansson
Tjejjoursrepresentant Roks styrelse
ida.jansson@roks.se
073-051 28 51

Sara Bäckström
Tjejjoursrepresentant SKR:s styrelse
sara.backstrom@kvinnojour.com
076-863 93 63

Ämnen

  • Sociala frågor, allmänt

Regioner

  • Skåne