Pressmeddelande -

Kungen och Michigans guvernör till Piteå

Svenske kungen, Carl XVI Gustaf, och guvernören i Michigan, Jennifer M Granholm, önskar båda delta på Solander Symposium i Piteå i november 2009. Anledningen är deras intresse för energisatsningarna i kommunen. Granholm, med rötter i Västerbotten, är en av kandidaterna till posten som miljöminister i Barack Obamas regering.

- Jag fick en muntlig anmälan av dem i samband med vårt besök i USA för en tid sedan, berättar Robert Bergman, projektledare för Solander Symposium, ett numer årligt internationellt möte i Piteå där framtidens förnyelsebara energi och bioraffinaderier diskuteras.
Piteå har sedan en tid tillbaka utbyte med Michigan. Bland annat kommer en anläggning för svartlutsförgasning att byggas vid NewPages pappersbruk i staden Escanaba. Processen som utvecklats i Piteå innebär att pappers- och massandustrin kan göra drivmedel av restprodukter från pappersproduktionen. Det är svenska företaget Chemrec som äger tekniken. Den första gröna fabriken för tillverkning av bränslet dimetyleter, DME, projekteras för fullt vid Smurfit Kappas pappersbruk i Piteå.

USA:s ambassadör i Sverige, Michael Wood, har kallat svartlutsförgasningen för det mest intressanta projektet inom området för förnyelsebar energi. I slutet av september var Robert Bergman och Jonas Rudberg, vd för Chemrec, inbjudna till två konferenser i USA där också den svenske kungen medverkade.
Guvernören Jennifer M Granholm har tidigare berättat om sitt intresse för energisatsningarna i Piteå.Vid ett lunchseminarium i Detroit fick Bergman och Rudberg tillfälle att prata med henne personligen.

- Då anmälde sig guvernören muntligen till Solander Symposium. Hon säger själv att USA har mycket att lära av Sverige för att ställa om från fossila till miljövänliga bränslen och förnyelsebar energi, berättar Bergman, som under samtalets gång med Jennifer M Granholm fickytterligare enceleber samtalspartner.
- Kung Carl XVI Gustaf anslöt sig och sa; "Jag kommer också gärna till Solander Symposium". Det var förstås oerhört glädjande, säger Bergman.
Hovet kan dock bekräfta hans medverkan tidigast sex månader före eventet äger rum.
- Men vi hoppas att kungen kommer. Hans Majestätär ju genuint intresserad av bilar och förnyelsebara miljövänliga bränslen.

Kung Carl XVI Gustaf tyckte också att det var begåvat attnamnge Piteås vetenskapsby för energiforskning, Solander Science Park,efter den i bygden födde forskaren och vetenskapsmannen Daniel Solander som blev Carl von Linnés lärjunge och som sedan följde med på kapten James Cooks berömda världsomseglingar med skeppet HMB Endeavour. Kungen var för övrigt beskyddare av Linnéfirandet förra året.
Guvernör Jennifer M Granholms medverkan på Solander Symposium kan bli än mer prestigefylld eftersom hon i amerkanska medier uppges som en tänkbar kandidat som miljöminister i Barack Obamas regering.

Granholm ingår redan i Obamas ekonomiska råd på 17 personer. Att Michigans guvernör bär på ett svenkklingande namn beror på att hennes förfäder utvandrade från Västerbotten till Nordamerika. Hon är själv född i Kanada.

Fakta om Jennifer M Granholm:Källa: Wikipedia
Bildtext:
Jennifer M Granholm, guvernör i Michigan, Jonas Rudberg, vd Chemrec, Robert Bergman, projektledare för Solander Symposium, och svenske kungen Carl XVI Gustaf, i glada samtal under besöket i Detroit. Kanske möts kvaretten på nytt i Piteå den 11-12 november 2009.Bilder av Jennifer Granholm kan laddas ner gratis från denna internetsida: http://www.michigan.gov/gov/0,1607,7-168-23442---,00.html

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Piteå