Pressmeddelande -

*Över 200 miljoner kontakter i en mobiltelefon*

Press/media information i samband med Internet Bay Partnering Event (http://www.internetbaypartneringevent.com/program/ )

LULEÅ, 27 november , 2008 - Den 27 november presenter Oricane en databasapplikation för kontakter i mobiltelefoner som kan lagra över 200 miljoner namn- och nummer mobiltelefon. Applikationen körs på ett flertal mobiltelefonmodeller och är en vidareutveckling av den applikation som visades i STOCKHOLM och TOKYO den 6 november, 2008.

Precis som tidigare kör Oricane också en motsvarande applikation, som lagrar samma information som i mobiltelefonen, byggd på en ledande databasprodukt vilken körs på en dator med Intel® Dual-Core-teknik.

"Vår applikation som är byggd på BioDEX mobile har likvärdig prestanda med en motsvarande applikation byggd på en av de ledande databasprodukterna som körs på en PC vilken är minst 10 gånger mer kraftfull! Det är förstås frestande att förklara detta med att säga att BioDEX är 10 gånger mer effektiv än databasen...", säger Mikael Sundström, VD på Oricane.

OM ORICANE

Oricane är en pionjär inom grön programvaruteknik som kommer att göra den framtida tillväxten och utvecklingen av framtidens Internet mer miljövänlig. Faktum kvarstår att Internet idag förbrukar mer än 5 % av världens totala elproduktion och har en årlig tillväxt på 50-60 %.

Oricanes teknik baseras på patenterade energibesparande algoritmer som effektiviserar beslutsprocesser i programvara, till exempel paketklassificering och paketvidarebefordring.

Oricanes flaggskepp, BioCAM, är en innovativ lösning på välkända problem med skalbarhet i kärnan av Internet. Internets infrastruktur rationaliseras och ger betydligt sänkta kostnader och minskad energiförbrukning med 75-95 % beroende på applikation.

BioCAM finns även i en mobil version, en energibesparandeIT-säkerhetslösning som har utformats för framtidens mobilsurfare som inte bara kräver en brandvägg när de surfar utan även en miljöengagerad operatör och ökad batteritid i den mobila enheten.

Om BioCAM används i alla routrar i dagens Internet (IPv4) minskas den totala energiförbrukningen med mer än 148 GWh, motsvarande 88 000 ton koldioxid. Uppskattningar för en fullständig lansering på framtidens Internet (IPv6) och 128-bitsadresser visar en minskning av utsläpp som överskrider 326 miljoner ton koldioxid, motsvarande utsläppen från mer än 200 kolkraftverk.

BioCAM löser problem med energieffektivitet när information transporteras i nätverket, medan den nya BioDEX-produkten hanterar energieffektivitet när information lagras och söks igenom, till exempel vid datacentra där omfattande problem med energiförbrukning förekommer, både vad gäller kostnader och tekniska problem.

PRESSKONTAKTER Oricane

Mikael Sundström, VD, +46 70 730 3811

Fredrik Kallioniemi, Marknadschef, +46 70 544 7749

Media/pressinformation
Tomas Riklund
TRAB +46 70 675 11 33

www.riklund.se

Ämnen

  • Företagande