Pressmeddelande -

Storskalig solcellsinstallation nu i drift

Nu driftsätts den största enskilda takmonterade solcellsanläggningen i Stockholm - på Tomteboda. 1 465 solcellspaneler har installerats på en takyta om cirka 4 000 kvadratmeter, något som kommer generera cirka 400 000 förnyelsebara kilowattimmar per år.

Tomteboda, som samägs av Areim och Blackstone samt förvaltas av Obligo Real Estate, har de senaste åren genomgått en omfattande renovering och modernisering. Solcellsanläggningen är ytterligare ett led i att göra fastigheten så hållbar som möjligt.
– Genom denna storskaliga solcellsanläggning vill vi bevisa att det är högst möjligt att producera förnybar energi och samtidigt göra det ekonomiskt försvarbart. Som ledande fastighetsbolag har vi högt ställda mål kring minskad klimatpåverkan. Vi skall vara klimatneutrala 2030, och skall vi lyckas med det måste vi agera nu. Vi vill inspirera både staden, alla medborgare och även andra fastighetsägare kring vad som är möjligt med solceller på ett landmärke som Tomteboda. Tänk vad detta betyder också för andra spännande fastigheter! Vi verkar i en bransch som har stor miljöpåverkan och vi har ett stort ansvar, säger Jerker Victor, fastighetsutvecklare på Areim.

Projektering, utredningar och bygglovsansökningar påbörjades hösten 2019. Anläggningen slutbesiktigades och godkändes i april 2021.
– Vi är glada och stolta över att anläggningen nu driftsätts, och att vi genom överskottet som produceras även kan bidra till en export av grön el, säger Jerker Victor.

Save by Solar, som ansvarat för installationen påbörjade sitt arbete sommaren 2020.
– Projektet har genomförts utan några större överraskningar och hinder, vilket såklart är en kombination av god planering och samordning mellan olika parter. Oss veterligen blir det här Stockholms största anläggning på ett enskilt tak, säger Carl-Johan Fredman, sälj- och marknadschef på Save by Solar.

Under ett normalår kommer anläggningen producera cirka 400 000 kilowattimmar. Det motsvarar en genomsnittlig årsförbrukning för 80 villor, den energi som går åt till att brygga 16.4 miljoner koppar kaffe eller att ha en 40 watts glödlampa tänd i 1 200 år.

Utöver solcellsinstallationen har fler andra moderniseringar gjorts i och omkring fastigheten, bland annat av allmän- och miljöbelysning. Ett modernt cykelgarage med laddning för elcyklar, servicestation och tvättanläggning har byggts, liksom ett topputrustat gym med tillhörande yogastudio och omklädningsrum. Gång- och cykelvägar till och från fastigheten ses också över tillsammans med Solna stad för att stärka tillgänglighet och trygghet i området.


Ämnen

  • Arkitektur

Kategorier

  • fastighetsförvaltning
  • fastigheter
  • save by solar
  • tomteboda
  • solceller

Regioner

  • Stockholm

Tomteboda 1983 - Sveriges främsta, största och mest moderna postterminal. Tomteboda 2020 – en dynamisk arbetsplats där myndigheter, skolor och företag jobbar sida vid sida. Under flera år har vi byggt om, renoverat och moderniserat. Vår ambition är hög – det här ska bli regionens bästa arbetsmiljö. Fastigheten ägs av idag av Terminal RE Tomteboda AB, delägt av Areim (20%) och Blackstone (80%). Bolaget förvaltas av Obligo Real Estate.

Kontakter

André Wachholz

Presskontakt Pressansvarig Kommunikation +46 70 269 69 34

Relaterat innehåll