© Robert Henriksson, Torsta AB
© Robert Henriksson, Torsta AB

Pressmeddelande -

I samverkan är vi en ledande matregion

Med en gemensam handlingsplan och kommunikationsplattformen framtidzmat.se samverkar flera organisationer i ett partnerskap för att implementera den regionala Mat- och livsmedelsstrategin. Målen är att Jämtland Härjedalen ska bl.a. öka livsmedelsproduktion och vara en ledande matregion.

Mat- och livsmedelsproduktionen spelar en nyckelroll i Jämtlands Iän. Både för att mätta länets befolkning och bidra till den globala livsmedelsförsörjningen, men också regionalekonomiskt och som identitetsskapare för ett län med gastronomiska ambitioner.

Idag är runt 4300 personer sysselsatta i primär- och förädlingsled (källa: SCB). LRF’s senaste kartläggning visar att det finns ett stort behov av kompetent arbetskraft inom området och att det kommer att öka ytterligare.

Behovet av mat kommer att öka i framtiden och i den globala omställningen till en mer hållbar livsstil spelar livsmedelsproduktionen i Jämtlands län en viktig roll. Vi har bra förutsättningar för att bedriva mjölk- och köttproduktion med låga klimatavtryck.

”Genom att producera mer kött och mjölk i Jämtlands län kan vi bidra till att avlasta andra delar i Sverige och världen där förutsättningar är bättre att odla och producera andra slags livsmedel.” Energi & Klimatstrategi 2020-2030. Dessutom har betande djur en viktig roll för att behålla den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet som i sin tur är en förutsättning bl. a. för att kunna producera mat över huvud taget.

Hur ökar vi då livsmedelsproduktionen? Jordbruksmarken i Jämtlands län används inte till fullo så det finns stora möjligheter att höja produktionen och skapa fler jobbtillfällen.

På uppdrag av Region Jämtland Härjedalen tar partnerskap gemensamt ansvar för att jobba med en handlingsplan som går hand i hand med länets Mat- och livsmedelsstrategi. Det breda samarbetet i partnerskapet är unikt för Sverige och viktig för länets utveckling.

Ett viktigt område som partnerskapet jobbar med är att ta fram faktabaserad information om länets matproduktion, höja intresse och kunskap för branschen och inte minst nyttja synergier mellan besöksnäringen och livsmedelsproduktion.

Nu är det dags att satsa ännu mer på hållbar livsmedelsproduktion och få fler som arbetar inom yrket. Genom att samarbeta kan vi få fler som jobbar i branschen. Detta ger bland annat fler besökare till länet, klimatsmartare mat, högre kvalitet på lokal mat, mer pengar in till länet och fler jobb.

Matpartnerskapet Jämtland Härjedalen

Trine Amundsen, Torsta AB
Mats Forslund, JHT
Anders Blomberg, LRF
Martina Lundholm, Region Jämtland Härjedalen
Theresia Grön, Östersunds kommun, Creative City of Gastronomy
Peter Andrén, Länsstyrelsen
Bodil Cornell, Eldrimner
Karin Eliasson, Hushållningssällskapet

Ämnen

  • Företagsutbildning

Regioner

  • Jönköping

Torsta är ett kunskapscentrum för de gröna näringarna. Här finns utbildningar och kurser för

både unga och vuxna som leder till jobb. Vi sörjer för företags- och landsbygdsutveckling samt

erbjuder god mat och konferensmöjligheter i lantlig miljö.

Presskontakt

Fabienne Theiler

Fabienne Theiler

Kommunikation / Events Skördefest / Mat & Dryck Projekt 0702452730

Relaterat material