Pressmeddelande -

60 gånger renare instrument på instrumentbord med integrerat laminärt luftflöde

Postoperativa infektioner inom vården kostar årligen samhället stora belopp och skapar ett onödigt lidande för de patienter som drabbas. Ett flertal vetenskapliga rapporter har visat att en stor del infektionerna i operationsmiljöer kan härledas till orena instrument som har kontaminerats av luftburna bakteriebärande partiklar. Västeråsföretaget Toul Meditech AB har utvecklat ett instrumentbord som distribuerar ett ultrarent laminärt luftflöde över bordsytan för att skydda instrument och övrig steril utrustning från nedfallande partiklar. En nyligen genomförd studie visade att man med ett instrumentbord från Toul erhöll 60 ggr lägre partikelfrekvens jämfört med ett konventionellt instrumentbord. Studien genomfördes på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå under ledning av doc MD Sven Friberg. Resultaten visade att man erhöll en signifikant lägre partikelhalt jämfört med ett vanligt instrumentbord. Man fann en partikelfrekvens som var c:a 60 ggr lägre avseende de partiklar som var större är 0,5 μm. Studien genomfördes i en operationssal som var utrustad med fastinstallerad takventilation, som distribuerar ett laminärt luftflöde över patient och operationsområdet, en så kallad operationsbox. Ett delsyfte med studien var att se hur instrumentbordet kan användas i kombination med sådan utrustning, som idag är relativt vanligt förekommande i operationsmiljöer. Det konstaterades att instrumentbordet inte störde eller stördes av operationsboxens luftflöde. Man såg även möjligheten att frigöra eftertraktad arbetsyta i operationsboxen till följd av att instrumentbordet och dess skyddande laminära flöde är mobilt och därmed kan placeras utanför operationsboxens område. Tillsammans med möjligheten att förbereda rena uppdukningar konstaterades därmed att Touls instrumentbord var ett utmärkt komplement till fastinstallerad laminärflödesutrustning och kan bidra till ökad effektivitet, flexibilitet och säkerhet både vid förberedelser av och under operationer. Om Toul Meditech AB Toul Meditech AB grundades 2001 i Västerås och har utvecklat ett mobilt system för laminärt luftflöde (LAF) med skydd för både sårområde och instrument och som omedelbart kan användas i alla operationslokaler utan installationskostnader eller monteringsarbete. Affärsidén är att via ett ultrarent laminärt luftflöde förhindra postoperativa infektioner vid alla typer av operationer och sjukhusvård. Största ägare idag är MGA Holding AB. Läs mer på www.toulmeditech.com Kontakt Thomas Hansson, Utvecklingschef & grundare Toul Meditech AB, 0709-503081, tomas.hansson@toulmeditech.com

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter

Johnny Eriksson

Presskontakt VD 021-135000