Pressmeddelande -

Toul Meditech AB erhåller certifiering enligt ISO 13485:2003

Västeråsföretaget Toul Meditech AB har den 30 oktober 2008 fått sitt kvalitetsledningssystem certifierat enligt ISO 13485:2003 av det ackrediterade oberoende organet SEMKO Certification AB.

Kvalitetsledningssystemet omfattar utveckling, tillverkning och försäljning av mobila system för ultraren luft i operationsmiljöer och som genom ett riktat, laminärt luftflöde över patientens sårområde respektive operationsinstrument avlägsnar bakteriebärande partiklar i syfte att förhindra postoperativa infektioner.


"Vårt kvalitetsledningssystem är en fundamental del i vår verksamhet och ISO-certifieringen är ett bevis för att systemet lever upp till kraven för medicintekniska produkter" säger Tomas Hansson, Utvecklingschef på Toul Meditech AB. "Certifikatet och vår fokusering på kvalitets- och säkerhetsfrågor är en förutsättning för att vi skall kunna genomföra ytterligare satsningar i vår strävan att bli ett internationellt etablerat alternativ till alla vårdgivare som tar infektionsproblematiken och riskerna för luftburen smitta i samband med kirurgiska ingrepp på allvar."

ISO är en förkortning av International Organization for Standardization, världens ledande standardiseringsorganistion. ISO arbetar internationellt inom en mängd olika områden. ISO 13485:2003 omfattar kvalitetskrav för ledningssystem hos tillverkare av medicintekniska produkter. Mer information kan erhållas på www.iso.org.

Toul Meditech AB:s egenutvecklade, patenterade och medicintekniskt klassade mobila enheter för laminära luftflöden har framgångsrikt använts i Skandinavien sedan 2003. De tillför ett riktat, ultrarent, horisontellt luftflöde direkt ovanför operationssåret och operationsinstrumenten. Luftflödet fungerar som en barriär vilken minimerar förekomsten av bakteriebärande partiklar och därmed risken för postoperativa infektioner.


Toul Meditech AB finns förutom i skandinaven representerat på ett flertal av de större marknaderna i Europa.

Om Toul Meditech AB

Toul Meditech AB grundades 2001 i Västerås och har utvecklat ett mobilt system för laminärt luftflöde (LAF) med skydd för både sårområde och instrument och som omedelbart kan användas i alla operationslokaler utan installationskostnader eller monteringsarbete. Affärsidén är att via ett ultrarent laminärt luftflöde förhindra postoperativa infektioner vid alla typer av operationer och sjukhusvård. Största ägare idag är MGA Holding AB. Läs mer på www.toulmeditech.com

  

Kontakt

Tomas Hansson, Utvecklingschef & grundare Toul Meditech AB, +46-709-503081, tomas.hansson@toulmeditech.com

Ämnen

  • Företagande

Kontakter

Johnny Eriksson

Presskontakt VD 021-135000