Pressmeddelande -

Ny certifiering för företagare

Nu lanseras den nya företagscertifieringen ViNR-fri arbetsplats, som syftar till att skapa kunskap och rutiner till stöd för medarbetare som utsätts för våld i nära relation.

Enligt statistiken utsätts årligen tiotusentals personer för våld i nära relation i Sverige, vilket även får konsekvenser på arbetsplatsen. En person som är utsatt för våld i hemmet blir mindre produktiv på arbetsplatsen, använder arbetstid till privata telefonsamtal och är ofta korttidssjukskriven. Den som utövar våld är även den mindre produktiv på arbetsplatsen, ofta sen till jobbet, ringer privata samtal och inte sällan inblandad i arbetsplatsolyckor.

Våld i nära relation är så vanligt att de flesta chefer har en medarbetare, som antingen är utsatt för våld, har erfarenheter av våld eller tvärtom utsätter någon för våld eller har utsatt någon för våld. Tecknen kan vara uppenbara men det är ändå svårt att fråga. Ibland är det signaler som är otydliga och svåra att greppa. Många vet inte hur de ska ta tag i situationen på ett konstruktivt sätt. De flesta arbetsplatser saknar en handlingsberedskap om vad som bör göras vid misstanke om att en medarbetare/kollega är utsatt för våld i vardagen.

Certifiera arbetsplatsen för att säkerställa att det finns kunskap och rutiner för att ge stöd genom en strikt åtgärdsplan till de som är utsatta för våld i hemmet, samt de som utövar våld i hemmet, uppmanar Kerstin Kristensen.

Info Kerstin Kristensen
Äger och driver företaget KvinnofridsAkademin
Har en fil. magister i pedagogik med inriktning utbildningsledarskap.
Är certifierad handledare med psykosocial inriktning samt Genusambassadör
Etablerade företagsutbildningen ”Jobbet en livlina” 2016
Kerstin var styrelseledamot i Fadimes Minnesfond så länge den existerade, 2003-2013.
Startade i det praktiska kvinnojoursarbetet1987

www.kvinnofrid.nu/
www.vinrfriarbetsplats.nu/


Pressbilder och intervjuer kontakta:

info@tovoy.se
08-7520533

Relaterade länkar

Ämnen

  • Friskvård

Kategorier

  • certifiering
  • vinrfri
  • vinr
  • chef
  • arbetsplats
  • våld i nära relation

Tovoy Solutions AB

PR & Kommunikation
Göteborg - Stockholm - Oslo
info@tovoy.se   www.tovoy.se  +46 (0) 8 7520533