Pressmeddelande -

Fortsatt satsning från Toyota på bränslecellsbaserat energisystem för hemmabruk

Japanska biltillverkaren Toyota fortsätter att stödja utvecklingen av bränslecellssystem för produktion av el och varmvatten i japanska hushåll. Projektet är ett led i den japanska regeringens stora bränslecellsprojekt och stöds av Toyota för tredje året i rad.

Bränslecellssystemet för hemmabruk består av en stationär bränslecell på 1 kW och genererar elektricitet och återvinner överskottsvärme för hushållsuppvärmning. Systemet kommer nu att förevisas inom ramen för det bränslecellsprojekt som anordnas av det japanska departementet för finans, handel och industri (METI). Sammanlagt 24 bränsle¬cellssystem kommer att installeras i hushåll belägna i Aichi-, Gifu- och Mie-distrikten för att utvärderas i slutet av mars 2009.

Toyotas bränslecellssystem är framtaget tillsammans med Aisin Seiki Co Ltd, och består av en stationär bränslecell och en varmvattenberedare. Systemet har genom ständiga förbätt¬ringar, som till exempel ett modifierat system för återvinningscirkulation, ökat återvinnings¬effektiviteten med nära 20 procent med bibehållen effektgenerering. Resultatet innebär en avsevärd sänkning av hushållens energikonsumtion och därigenom lägre koldioxidutsläpp.

Som en del i sitt ansvarstagande i samhället (CSR - corporate social responsibility), har Toyotas högsta ledning sedan länge angivit hållbar miljö som ett hög¬prioriterat område och därför aktivt arbetat med att ta fram tekniska och kommersiella lösningar som aktivt främjar en hållbar miljö. Engagemanget i forskning och utveckling av bränslecellsystem för hemmabruk är ett led i detta arbete.

-------------------

För ytterligare information kontakta:
Bengt Dalström, Information & PR, Toyota Sweden AB, tel 08-706 71 00, pr@toyota.se


Toyota tillverkade 9,37 miljoner fordon 2007 varav 808 000 i Europa och säljs i mer än 170 länder. Samtliga 67 fabriker och Toyota Sweden är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Försäljningen av hybridmodeller från Toyota 2007 översteg 430 000 och målet är en årlig produktion på över 1 miljon hybrider tidigt 2010-tal. Serietillverkningen startade med Toyota Prius 1997 och idag har Toyota 12 hybridmodeller i produktion. Samtliga Toyotas personbilsmodeller är energideklarerade.
Serieproduktion av Toyotas lyxbilsdivision Lexus startade 1989 och finns idag i mer än 60 länder. 2007 tillverkades 500 000 Lexus fördelat på 8 modeller. I Europa finns 5 modeller varav 3 med hybridteknik.

 

För tabell Bränsecellsenhet se bifogat dokument.

 

Ämnen

  • Motor

Toyota sålde över 10,47 miljoner bilar 2017 och säljs i mer än 170 länder. Fler än 230 miljoner bilar har tillverkats sedan starten 1936 och i dag är samtliga 65 fabriker runt om i världen, liksom Toyota Sweden, miljöcertifierade enligt ISO 14001. Sedan Toyota Prius kom som första masstillverkade elhybrid 1997 har Toyota tillverkat över 12 miljoner elhybrider och Toyota har i dag 39 elhybridmodeller i produktion. Alla Toyotas personbilsmodeller är energideklarerade. 

Följ Toyota Sweden AB

Prenumerera på de senaste nyheterna och få regelbundna uppdateringar från Toyota direkt till din inbox, genom att klicka på länken nedan:

www.mynewsdesk.com/follow/761

Följ Lexus

Prenumerera på de senaste nyheterna och få regelbundna uppdateringar från Lexus direkt till din inbox, genom att klicka på länken nedan:

www.mynewsdesk.com/follow/76799

Kontakter

Erik Gustafsson

Presskontakt Informationschef Toyota Sweden AB +46 (0)8 706 72 42