Pressmeddelande -

Regeringen förnekar bostadsbrist

Hälften av landets kommuner rapporterar till Boverket att de har bostadsbrist och ytterligare 20 procent av landets kommuner har bostadsbrist på centralorten. Det innebär att över två tredjedelar av landets kommuner har någon form av bostadsbrist. Samtidigt beräknas bostadsbyggandet halveras. TMF menar att regeringen inte visar några tecken på insikt om att vi går mot en ökad bostadsbrist. Förra regeringen förnekade arbetsbristen och vår nuvarande alliansregering ser ut att förneka att det finns en allt mer tilltagande bostadsbrist för yngre.
- Socialdemokraterna förlorade valet eftersom de förnekade arbetsbristen och nu verkar det som att nuvarande regering förnekar bostadsbristen. Det är olyckligt och kan få alliansregeringen på fall, menar Leif G Gustafsson, vd TMF.

För att undvika bostadsbrist för yngre är det tydligt att det behöver byggas mer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. Men det finns en hel del andra städer där bostadsbristen ökar samtidigt som byggandet minskar. Samtidigt som stora ålderskullar yngre gör sitt intåg på bostadsmarknaden behöver stora delar av vårt bostadsbestånd dessutom renoveras. Sammantaget behöver det byggas mycket mer framöver.

- Bostadsbristen kommer att bli en stor valfråga redan 2010. Socialdemokraterna har redan föreslagit sin lösning för att öka bostadsbyggandet och nu inväntar vi med spänning regeringens förslag för att lösa bostadsbristen för yngre, avslutar Leif G Gustafsson.


För mer information vänligen kontakta
Daniel Wennick, näringspolitisk rådgivare
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se
Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.

 

 

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kontakter

Sophie Hammarskjöld

Presskontakt Kommunikationschef Kommunikation