Pressmeddelande -

Automatisk körjournal säljs av nyetablerat företag i Östersund

I dagarna inleds försäljning av en automatisk körjournal av TrackInvent AB som nyligen etablerat sig i Östersund. Körjournalen baseras på positioneringsteknik med GPS som hörnsten. Registreringen av körda sträckor startas och stoppas helt automatiskt utan åtgärd från föraren. Det enda som behöver göras manuellt är att beskriva vilka företag som besökts och i vilket syfte samt redovisa om det är tjänst eller privat resa. Den automatiska körjournalen reducerar avsevärt den tid som krävs för att föra körjournal. Vidare ökar körjournalens tillförlitlighet avsevärt då inga körsträckor missas och inga avrundningsfel görs. TrackInvent AB säljer även larm- och spårningssystem som bygger på samma teknik! Vill ni veta mer? Kontakta Micael Lundmark, VD, eller Mats Jönsson, Marknadschef, på 063-12 21 00 eller maila info@trackinvent.com

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Skåne