Pressmeddelande -

Framgångsrika tester av LeanGreen

Under hösten 2008 testades två lastbilar, en 2007 års Volvo och en 2003 års MAN, vid ett av Sveriges största åkerier, Börje Jönsson Åkeri AB i Helsingborg.

Volvon sänkte bränsleförbrukningen med ca 7% under den två månader långa testperioden medan MAN sänkte förbrukningen med ca 12%! Koldioxidutsläppet testades vid Svensk Bilprovning och båda lastbilarnas koldioxidutsläpp reducerades efter installation av ECO Profile.

Ulf Jönsson, VD, säger efter de genomförda testerna "Lean Green är ett fordonssystem jag kan rekommendera till alla som vill sänka sina bränslekostnader och skona miljön."

Det var dels en automatväxlad 2007 års VOLVO FH-480 6x2 (EURO 5) på 353kW, den är utrustad med kylaggregat och har med släpet som den normalt körs med en totalvikt på 60 ton. Bilen kör i inrikes fjärrtrafik samma sträcka tre gånger per vecka.

Den andra lastbilen som testades var en manuellt växlad 2003 års MAN TG 503 A (EURO 3) på 390kW, även denna lastbil är utrustad med kylaggregat och har med släpet som den normalt körs med en totalvikt på 40 ton. Bilen körs i internationell fjärrtrafik.

Bränsleförbrukningen mättes genom genom manuella jämförelser av bränsleförbrukningen före respektive efter installation av LeanGreen ECO Profile. Dessa jämförelser gjordes av Fredrik Jönsson vid Börje Jönsson Åkeri AB.

Förutom den reducerade miljöbelastningen medför LeanGreen ECO Profile rejäla besparingar för åkerägaren. Vid ett pris dieselpris på 10:-/liter sparar och en årlig körsträcka på 17000 mil sparar man ca 52 000:-/år på Volvon och ca 96 000:- på MAN!

"Vi är mycket nöjda med det resultat som erhållits" säger Micael Lundmark. VD vid TrackInvent AB som har generalagenturen för LeanGreen i Sverige. "Testerna visar att LeanGreen håller det den lovar och att ECO Profile effektivt bidrar till förbättrad miljö och fordonsekonomi".

Micael Lundmark
VD TrackInvent AB
063-12 21 00
info@trackinvent.com
www.trackinvent.com


 

Ämnen

  • Växthuseffekten

Kategorier

  • Lean Green ECO Profile
  • Lean Green ECO Driver

TrackInvent AB är ett försäljningsbolag med högteknologiska produkter som bidrar till förbättrad miljö- och rationell användning av fordonsparker.

Företaget saluför mtrack positioneringssystem som bl a kan användas som automatisk körjournal, fleet management lite, utrustningskontroll och som larm- & spårningssystem.

TrackInvent AB saluför också LeanGreen ECO Profile. ECO Profile är en motorprofil som optimerar motorns nyttjande, sänker bränsleförbrukningen och minskar utsläppen av miljöskadliga ämnen. ECO Profile är emissionstestad av ett neutralt och ackrediterat testföretag.