Gå direkt till innehåll
​Allt fler laddbara bilar i Östergötlands län

Pressmeddelande -

​Allt fler laddbara bilar i Östergötlands län

Vid utgången av 2019 fanns det 2 833 laddbara bilar (elbilar och laddhybrider) i trafik i Östergötlands län. Det motsvarar 1,3 procent av länets personbilsflotta. Högsta andelen laddbara bilar i trafik har Stockholms län med 4,8 procent. Det visar Trafikanalys statistik över fordon i landets alla län och kommuner.

- Antalet elbilar och laddhybrider i trafik har ökat med drygt 47 procent jämfört med förra årsskiftet, men står fortfarande för en mindre andel, 2 procent, av hela landets personbilsflotta. Det stora antalet personbilar gör att det tar tid att förändra strukturen, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Efter laddhybrider och elbilar som ökar mest, ses också en ökning av elhybrider med 30 procent och dieselbilar med 1,8 procent. Elhybridbilar använder en förbränningsmotor för att ladda elmotorns batteri under färd, medan elbilar och laddhybrider kan laddas med el utifrån. En elhybrid är inte en så kallad klimatbonusbil, men har lägre fordonsskatt än motsvarande bensin- eller dieselbil, vilket kan bidra till ökningen. Sett till hela landet dominerar fortsatt de bensindrivna bilarna med en andel på 55 procent, men den har minskat.

Korta fakta om personbilsflottan i Östergötlands län.

   2018    2019
Antal personbilar i trafik 219 958 220 581
Andel bensindrivna bilar       57%       56%
Andel dieseldrivna bilar       34%       35%
Andel laddbara bilar (elbilar och laddhybrider)      0,8%       1,3%

När det gäller nyregistrerade personbilar kan ett skifte konstateras, där framförallt andelen dieselbilar har minskat och andelen laddbara bilar ökat. En orsak är införandet av bonus malus-systemet 2018.

- Dieselbilarnas andel av nyregistreringen minskade från 38 procent 2018 till 32 procent 2019 sett till hela landet, samtidigt som elbilar dubblade sin andel av nyregistrerade fordon från 2 till 4 procent, säger Anette Myhr.

Vid årsskiftet fanns totalt 4 887 904 personbilar i trafik i landet. I Östergötlands län var biltätheten 474 bilar per 1 000 invånare, vilket är en minskning från 477 bilar per 1 000 invånare året innan. Biltätheten varierar kraftigt mellan länen. Stockholms län har den lägsta biltätheten med 394 bilar per 1 000 invånare. Gotland har landets högsta biltäthet med 605 bilar per 1 000 invånare.

Uppgifterna är hämtade ur Trafikanalys statistik ”Fordon i län och kommuner 2019”. Uppgifter om antalet bilar efter drivmedel för kommuner i Östergötlands län finns i relaterad information.

Om ägaren till ett fordon är en juridisk person räknas fordonet till den kommun där det är registrerat även om fordonet används på en annan ort i landet.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat underlaget på uppdrag av Trafikanalys.

Ytterligare information:

Anette Myhr, statistiker Trafikanalys, 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se

Relaterade länkar

Kategorier

Regioner


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Trafikanalys analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer.

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi bildades 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Trafikanalys - pressrum
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Sverige