Gå direkt till innehåll
​Antalet nyregistrerade bilar minskade knappt 12 procent i november

Pressmeddelande -

​Antalet nyregistrerade bilar minskade knappt 12 procent i november

SOS- logga

Under november 2020 nyregistrerades 27 443 personbilar. Det är en minskning med 11,8 procent jämfört med november föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Nyregistrering av personbilar 2020

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i november 37,3 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 12,7 procent av nyregistreringarna, en minskning med 16,1 procentenheter jämfört med november föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 30,1 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 12,9 procent under samma period 2019.

De förändringar som gjordes av bonus malus-systemet från och med 1 januari 2020, kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 21 759 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 5 684 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. Hittills i år, jämfört med samma period föregående år, har exporten minskat med 13 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 3 907 under november. Det är en minskning med 21 procent jämfört med november året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3 290, en minskning med 22,2 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 617. Det är en minskning med 13,7 procent jämfört med november 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus malus-systemet.

Nyregistreringar januari–november 2020

Mellan januari-november 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 15,8 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar hittills i år är 53 418. Det är en minskning med 48,4 procent jämfört med samma period föregående år.

Nyregistrering av fordon under januari–november 2020

Personbilar fördelat på drivmedel januari-november 2020 januari-november 2019 Förändring i procent
Personbilar 268 222 318 596 -15,8
- därav bensin 93 593 146 069 -35,9
- därav diesel 53 418 103 509 -48,4
- därav el 21 489 14 164 51,7
- därav elhybrider* 40 538 27 793 45,9
- därav laddhybrider 55 800 21 684 157,3
- därav etanol 67 765 -91,2
- därav gas 3 293 4 589 -28,2
Klimatbonusbilar 78 601 39 673 98,1
*Elhybrider inkluderar även mildhybrider
Fordonsslag januari-november 2020 januari-november 2019 Förändring i procent
Personbilar 268 222 318 596 -15,8
- därav husbilar 4 473 4 533 -1,3
Lätta lastbilar 29 372 44 795 -34,4
Tunga lastbilar 5 744 7 471 -23,1
Bussar 1 380 1 280 7,8
Släpvagnar 54 242 48 604 11,6
- därav husvagnar 3 916 3 651 7,3
Traktorer 9 615 9 425 2,0
MC 13 035 12 459 4,6
Mopeder klass 1 17 998 15 572 15,6
Snöskotrar 5 967 7 636 -21,9
Terränghjulingar 3 270 4 074 -19,7

Databas med uppgifter för nyregistrerade personbilar på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2020 i Statistikdatabasen.

Fakta om statistiken

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar, se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats: www.trafa.se/vagtrafik/fordon eller SCB:s webbplats: www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.

Nästa publicering

Statistiknyhet om nyregistreringar för december publiceras den 5 januari 2021 klockan 9.30.

Ytterligare information:

Anette Myhr, statistiker Trafikanalys,  010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:

Magnus Nyström, statistiker Statistiska centralbyrån, 010-479 63 73, e-post: magnus.nystrom@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Relaterat innehåll

Trafikanalys analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer.

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi bildades 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Trafikanalys - pressrum
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Sverige