Gå direkt till innehåll
​Antalet nyregistrerade bilar minskade med 8 procent i mars

Pressmeddelande -

​Antalet nyregistrerade bilar minskade med 8 procent i mars

Under mars 2020 nyregistrerades 28 535 personbilar. Det är en minskning med 8,2 procent jämfört med mars föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i mars 27,8 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar och laddhybrider som släpper ut max 70 g CO 2/km, samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 23,0 procent av nyregistreringarna, en minskning med 11,7 procentenheter jämfört med mars föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 28,7 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 13,6 procent under samma period 2019.

De förändringar som gjordes av bonus malus-systemet från och med 1 januari 2020 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 28 132 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 403 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. Hittills i år, jämfört med samma period föregående år, har exporten ökat med 7,7 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 3 392 under mars. Det är en minskning med 32,8 procent jämfört med mars året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 2 774, en minskning med 35,5 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 618. Det var en minskning med 17,5 procent jämfört med mars 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus malus-systemet.

Nyregistreringar januari–mars 2020

Mellan januari-mars 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 9,4 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar hittills i år är 16 034. Det är en minskning med 42,1 procent jämfört med samma period föregående år.

Nyregistrering av fordon under januari-mars 2020

Personbilar fördelat på drivmedel januari-mars 2020 januari-mars 2019 Förändring i procent
Personbilar 68 814 75 985 -9,4
- därav bensin 25 142 33 481 -24,9
- därav diesel 16 034 27 710 -42,1
- därav el 5 714 4 112 39,0
- därav elhybrider* 7 876 4 472 76,1
- därav laddhybrider 12 893 5 769 123,5
- därav etanol 19 37 -48,6
- därav gas 1 128 402 180,6
Klimatbonusbilar 19 236 10 173 89,1
*Elhybrider inkluderar även mildhybrider.
Fordonsslag januari-mars 2020 januari-mars 2019 Förändring i procent
Personbilar 68 814 75 985 -9,4
- därav husbilar 522 523 -0,2
Lätta lastbilar 6 668 10 497 -36,5
Tunga lastbilar 1 670 1 860 -10,2
Bussar 154 203 -24,1
Släpvagnar 8 686 8 716 -0,3
- därav husvagnar 568 455 24,8
Traktorer 1 983 2 175 -8,8
MC 2 721 2 396 13,6
Mopeder klass 1 2 675 1 838 45,5
Snöskotrar 3 473 4 807 -27,8
Terränghjulingar 689 985 -30,1

Databas med uppgifter för nyregistrerade personbilar på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2020 i  Statistikdatabasen.

Fakta om statistiken

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar, se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats: www.trafa.se/vagtrafik/fordon eller SCB:s webbplats: www.scb.se/tk1001.

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nästa publicering

Statistiknyhet om nyregistreringar för april publiceras den 5 maj 2020 klockan 9.30.

Ytterligare information:

Anette Myhr, statistiker Trafikanalys, 010-414 42 17, e-post:  anette.myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:

Magnus Nyström, statistiker Statistiska centralbyrån, 010-479 63 73, e-post: magnus.nystrom@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Ämnen


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Kontakter

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Trafikanalys

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer. Vi har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Trafikanalys - pressrum
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Sverige