Gå direkt till innehåll
Antalet nyregistrerade bilar minskade med knappt 16 procent i januari

Pressmeddelande -

Antalet nyregistrerade bilar minskade med knappt 16 procent i januari

Under januari 2020 nyregistrerades 17 790 personbilar. Det är en minskning med 15,8 procent jämfört med januari föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i januari 31,6 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 21,6 procent av nyregistreringarna, en minskning med 16,8 procentenheter jämfört med januari föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 32,8 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 19,8 procent under samma period 2019.

De förändringar som gjordes av bonus malus-systemet från och med 1 januari 2020 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 23 568 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 5 778 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad

Hittills i år jämfört med samma period föregående år har exporten minskat med 11,5 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 2 359 under januari, vilket är en minskning med 31,5 procent jämfört med januari året före. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 1 814, en minskning med 37,9 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 545. Det var en ökning med 4,4 procent jämfört med januari 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus malus-systemet.

Nyregistrering av fordon under januari 2020

Personbilar fördelat på drivmedel januari 2020 januari 2019 Förändring procent
Personbilar 17 790 21 117 -15,8
- därav bensin 6 557 8 828 -25,7
- därav diesel 3 840 8 113 -52,7
- därav el 1 269 1 103 15,0
- därav elhybrider* 1 562 1 374 13,7
- därav laddhybrider 4 113 1 577 160,8
- därav etanol 5 17 -70,6
- därav gas 443 104 326,0
Klimatbonusbilar 5 630 2 762 31,6

*Elhybrider inkluderar även mildhybrider

Fordonsslag januari 2020 januari 2019 Förändring procent
Personbilar 17 790 21 117 -15,8
- därav husbilar 55 63 -12,7
Lätta lastbilar 1 814 2 920 -37,9
Tunga lastbilar 545 522 4,4
Bussar 42 68 -38,2
Släpvagnar 2 137 2 330 -8,3
- därav husvagnar 72 37 94,6
Traktorer 651 658 -1,1
MC 435 321 35,5
Mopeder klass 1 648 339 91,2
Snöskotrar 1 618 2 557 -36,7
Terränghjulingar 227 334 -32,0

Databas med uppgifter för nyregistrerade personbilar på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2020 i Statistikdatabasen.

Fakta om statistiken

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar, se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats: www.trafa.se/vagtrafik/fordon eller SCB:s webbplatsSCB-Fordonsstatistik www.scb.se/tk1001.

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nästa publicering

Statistiknyhet om nyregistreringar för februari publiceras den 4 mars 2020 kl. 9.30.

Ytterligare information:

Anette Myhr, statistiker Trafikanalys, tel. 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:

Annika Johansson, statistiker Statistiska centralbyrån, tel. 010-479 68 25, e-post: annika.johansson@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Trafikanalys analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer.

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi bildades 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Trafikanalys - pressrum
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Sverige