Gå direkt till innehåll
Antalet nyregistrerade bilar minskade med knappt 28 procent i december

Pressmeddelande -

Antalet nyregistrerade bilar minskade med knappt 28 procent i december

Under december 2020 nyregistrerades 34 974 personbilar. Det är en minskning med 27,7 procent jämfört med december föregående år. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i december 48,4 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 18,8 procent av nyregistreringarna, en minskning med 14,3 procentenheter jämfört med december föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 32,3 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 12,8 procent under 2019.

De förändringar som gjordes av bonus malus-systemet från och med 1 januari 2020, påverkar jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 25 667 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 9 307 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. År 2020 har exporten minskat med 9,6 procent jämfört med föregående år.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4 669 under december. Det är en minskning med 59,2 procent jämfört med december året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 4 126, en minskning med 61,8 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 543. Det är en minskning med 17,6 procent jämfört med december 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus malus-systemet.

Nyregistreringar januari–december 2020

Mellan januari- december 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 17,4 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar i år är 68 011. Det är en minskning med 44,6 procent jämfört med samma period föregående år.

Nyregistrering av fordon under januari – december 2020

Personbilar fördelat på drivmedel januari-december 2020 januari-december 2019 Förändring i procent
Personbilar 303 196 366 961 -17,4
- därav bensin 113 637 171 905 -33,9
- därav diesel 68 011 122 739 -44,6
- därav el 28 097 15 791 77,9
- därav elhybrider* 23 696 25 456 -6,9
- därav laddhybrider 66 134 24 907 165,5
- därav etanol 70 1 167 -94,0
- därav gas 3 525 4 966 -29,0
Klimatbonusbilar 95 542 44 778 113,4

*Elhybrider inkluderar även mildhybrider.

Fordonsslag januari-december 2020 januari-december 2019 Förändring i procent
Personbilar 303 196 366 961 -17,4
- därav husbilar 4 647 4 721 -1,6
Lätta lastbilar 33 498 55 589 -39,7
Tunga lastbilar 6 287 8 130 -22,7
Bussar 1 839 1 467 25,4
Släpvagnar 57 216 50 692 12,9
- därav husvagnar 3 998 3 719 7,5
Traktorer 10 590 10 310 2,7
MC 15 134 12 772 18,5
Mopeder klass 1 25 073 160 26 56,5
Snöskotrar 8 467 10 147 -16,6
Terränghjulingar 3 539 4 389 -19,4

Databas med uppgifter för nyregistrerade personbilar på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2020 i Statistikdatabasen.

Fakta om statistiken

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar, se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats www.trafa.se/vagtrafik/fordon eller SCB:s webbplats: SCB-Fordonsstatistik www.scb.se/tk1001.

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nästa publicering

Statistiknyhet om nyregistreringar för januari publiceras den 2 februari 2021 kl. 9.30.

Ytterligare information:
Anette Myhr, statistiker Trafikanalys, 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:
Magnus Nyström, statistiker Statistiska centralbyrån, 010-479 63 73, e-post: magnus.nystrom@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Trafikanalys analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer.

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi bildades 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Trafikanalys - pressrum
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Sverige