Gå direkt till innehåll
​Antalet nyregistrerade bilar minskade med knappt 6 procent i februari

Pressmeddelande -

​Antalet nyregistrerade bilar minskade med knappt 6 procent i februari

Under februari 2020 nyregistrerades 22 489 personbilar. Det är en minskning med 5,5 procent jämfört med februari föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i februari 25,2 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar. Dieselbilar uppgick till 25,1 procent av nyregistreringarna, en minskning med 12,0 procent jämfört med februari föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 28,9 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 12,7 procent under samma period 2019.

De förändringar som gjordes av bonus malus-systemet från och med 1 januari 2020 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 23 421 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 932 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. Hittills i år, jämfört med samma period föregående år, har exporten minskat med 0,1 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 2 587 under februari. Det är en minskning med 33,1 procent jämfört med februari året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 2 080, en minskning med 36,6 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 507. Det var en minskning med 13,9 procent jämfört med februari 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus malus-systemet.

Nyregistreringar januari–februari 2020

Mellan januari-februari 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 10,3 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar hittills i år är 9 477. Det är en minskning med 44,1 procent jämfört med samma period föregående år.

Nyregistrering av fordon under januari–februari 2020

Personbilar fördelat på drivmedel januari-februari 2020 januari-februari 2019 Förändring i procent
Personbilar 40 279 44 906 -10,3
- därav bensin 14 778 19 646 -24,8
- därav diesel 9 477 16 940 -44,1
- därav el 2 699 2 005 34,6
- därav elhybrider* 4 372 2 612 67,4
- därav laddhybrider 8 140 3 477 134,1
- därav etanol 12 25 -52,0
- därav gas 798 200 299,0
Klimatbonusbilar 11 301 5 625 49,8

*Elhybrider inkluderar även mildhybrider.

Fordonsslag januari-februari 2020 januari-februari 2019 Förändring i procent
Personbilar 40279 44906 -10,3
- därav husbilar 181 177 2,3
Lätta lastbilar 3894 6199 -37,2
Tunga lastbilar 1052 1111 -5,3
Bussar 86 134 -35,8
Släpvagnar 4786 4747 0,8
- därav husvagnar 190 139 36,7
Traktorer 1241 1396 -11,1
MC 1180 1001 17,9
Mopeder klass 1 1395 800 74,4
Snöskotrar 2716 3970 -31,6
Terränghjulingar 460 652 -29,4

Databas med uppgifter för nyregistrerade personbilar på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2020 i Statistikdatabasen.

Fakta om statistiken

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar, se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats: www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s webbplats: SCB-Fordonsstatistik www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nästa publicering

Statistiknyhet om nyregistreringar för mars publiceras den 2 april 2020 klockan 9.30.

Ytterligare information:

Anette Myhr, statistiker Trafikanalys, 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:

Magnus Nyström, statistiker Statistiska centralbyrån, 010-479 63 73, e-post: magnus.nystrom@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Trafikanalys analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer.

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi bildades 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Trafikanalys - pressrum
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Sverige