Gå direkt till innehåll
Antalet nyregistrerade bilar ökade med drygt 18 procent i november

Pressmeddelande -

Antalet nyregistrerade bilar ökade med drygt 18 procent i november

Under november 2019 nyregistrerades 31 126 personbilar. Det är en ökning med 18,1 procent jämfört med november föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i november 14,5 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider samt gasbilar (natur-, bio- och metangas). Dieselbilar uppgick till 28,8 procent av nyregistreringarna, en minskning med 5,1 procent jämfört med november föregående år. Det bonus malus-system som infördes 1 juli 2018 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2019.

Fler personbilar avregistrerades än nyregistrerades

Av de nyregistrerade bilarna var 30 611 av årsmodell 2017 eller senare och 515 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 25 241 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 5 885 fordon.

Drygt 63 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 23 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 65 procent och kvinnor för resterande 35 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4 945 under november, vilket är en ökning med 17,7 procent jämfört med november året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 4 230, en ökning med 21,7 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 715. Det var en minskning med 1,2 procent jämfört med november 2018.

Nyregistreringar januari–november 2019

Hittills i år har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 6,9 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 103 509. Det är en minskning med 19,9 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 21,7 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 14,6 procent under samma period 2018.

Nyregistrering av fordon under januari–november 2019 fördelat på fordonsslag

Personbilar fördelat på drivmedel januari-november 2019 januari-november 2018 Förändring i procent
Personbilar 318 596 342 121 -6,9
- därav bensin 146 069 162 828 -10,3
- därav diesel 103 509 129 232 -19,9
- därav el 14 164 6 053 134,0
- därav elhybrider 27 793 19 640 41,5
- därav laddhybrider 21 684 20 214 7,3
- därav etanol 765 983 -22,2
- därav gas 4 589 3 143 46,0
Fordonsslag januari-november 2019 januari-november 2018 Förändring i procent
Personbilar 318 596 342 121 -6,9
- därav husbilar 4 533 7 776 -41,7
Lastbilar 52 266 61 623 -15,2
Bussar 1 280 858 49,2
Släpvagnar 48 604 52 078 -6,7
- därav husvagnar 3 651 3 830 -4,7
Traktorer 9 425 7 896 19,4
MC 12 459 12 327 1,1
Mopeder klass 1 15 572 11 282 38,0
Snöskotrar 7 636 7 269 5,0
Terränghjulingar 4 074 3 897 4,5

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2019 i Statistikdatabasen.

Fakta om statistiken

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar, se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats: www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s webbplats: www.scb.se/tk1001.

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nästa publicering

Statistiknyhet om nyregistreringar för december publiceras den 3 januari 2020 klockan 9.30.

Ytterligare information:
Anette Myhr, statistiker, Trafikanalys, 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:
Magnus Nyström, statistiker Statistiska centralbyrån, 010-479 63 73, e-post: magnus.nystrom@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Ämnen


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Relaterade nyheter