Gå direkt till innehåll
​Antalet nyregistrerade bilar ökade med drygt 39 procent i september

Pressmeddelande -

​Antalet nyregistrerade bilar ökade med drygt 39 procent i september

Under september månad 2019 nyregistrerades 27 728 personbilar. Det är en ökning med 39,4 procent jämfört med september månad föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i september 15,2 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider samt gasbilar (natur-, bio- och metangas). Dieselbilar uppgick till 26,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med 4,3 procent jämfört med september föregående år. Det bonus malus-system som infördes 1 juli 2018 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2019.

Fler personbilar avregistrerades än nyregistrerades

Av de nyregistrerade bilarna var 26 973 av årsmodell 2017 eller senare och 755 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 28 569 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 841 fordon.

Knappt 66 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetalj-handeln svarade för knappt 28 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4 460 under september, vilket är en ökning med 35,5 procent jämfört med september året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3 890, en ökning med 43,5 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 570. Det var en minskning med knappt 2 procent jämfört med september 2018.

Nyregistreringar januari–september 2019

Hittills i år har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 11,9 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 85 501. Det är en minskning med 24,0 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 20,6 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 13,8 procent under samma period 2018.

Nyregistrering av fordon under januari– september 2019 fördelat på fordonsslag

Personbilar fördelat på drivmedel

januari-september 2019

januari-september 2018

Förändring i procent

Personbilar 256 977 291 636 -11,9
- därav bensin 118 641 138 694 -14,5
- därav diesel 85 501 112 534 -24,0
- därav el 12 254 4 036 203,6
- därav elhybrider 20 678 15 969 29,5
- därav laddhybrider 15 732 16 548 -4,9
- därav etanol 457 915 -50,1
- därav gas 3 693 2 923 26,3
Fordonsslag januari-september 2019 januari-september 2018 Förändring i procent
Personbilar 256 977 291 636 -11,9
- därav husbilar 3 997 7 438 -46,3
Lastbilar 42 652 53 178 -19,8
Bussar 1 187 684 73,5
Släpvagnar 41 901 44 119 -5,0
- därav husvagnar 3 291 3 474 -5,3
Traktorer 7 626 6 276 21,5
MC 11 494 11 334 1,4
Mopeder klass 1 13 769 9 410 46,3
Snöskotrar 5 513 4 916 12,1
Terränghjulingar 3 446 3 180 8,4

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2019 i Statistikdatabasen.

Fakta om statistiken

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar, se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats, www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s webbplats, www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nästa publicering

Statistiknyhet om nyregistreringar för oktober publiceras den 4 november 2019 kl. 9.30.

Ytterligare information:

Anette Myhr, statistiker Trafikanalys, 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:

Annika Johansson, statistiker Statistiska centralbyrån, 010-479 68 25, e-post: annika.johansson@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Ämnen

Taggar


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Relaterade nyheter