Gå direkt till innehåll
Coronaeffekt bakom fortsatt minskning av nyregistrerade bilar - drygt 21 procent i juni

Pressmeddelande -

Coronaeffekt bakom fortsatt minskning av nyregistrerade bilar - drygt 21 procent i juni

SOS- logga

Under juni 2020 nyregistrerades 26 058 personbilar. Det är en minskning med 21,3 procent jämfört med juni föregående år, enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Minskningen beror med stor sannolikhet på den pågående coronapandemin, vilket gör att man bör vara försiktig med jämförelse gentemot samma period föregående år. Minskningen mattades något på grund av att det var tre fler registreringsdagar i juni 2020 jämfört med juni föregående år.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i juni 24,3 procent. Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider som släpper ut max 70 g CO2/km samt gasbilar. 

Dieselbilar uppgick till 24,0 procent av nyregistreringarna, en minskning med 8,3 procentenheter jämfört med juni föregående år. Laddbara personbilar samt personbilar som kan drivas med etanol eller gas står för 26,2 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 12,2 procent under samma period 2019.

De förändringar som gjordes av bonus malus-systemet från och med 1 januari 2020, kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2020.

Under månaden avregistrerades 22 853 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 3 205 fordon.

Under de senaste åren har antalet exporterade fordon ökat märkbart, men varierar från månad till månad. Hittills i år, jämfört med samma period föregående år, har exporten minskat med 8,1 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 2 941 under juni. Det är en minskning med 51,4 procent jämfört med juni året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 2 437, en minskning med 48,1 procent. Tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 504. Det är en minskning med 62,9 procent jämfört med juni 2019. Även lätta lastbilar omfattas av bonus malus-systemet.

Nyregistreringar januari–juni 2020

Mellan januari-juni 2020 har antalet nyregistreringar av personbilar minskat med 24,3 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar hittills i år är 30 788. Det är en minskning med 50,4 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar fördelat på drivmedel januari-juni 2020 januari-juni 2019 Förändring i procent
Personbilar 131 602 173 805 -24,3
- därav bensin 50 706 78 632 -35,5
- därav diesel 30 788 62 072 -50,4
- därav el 9 310 8 436 10,4
- därav elhybrider* 15 677 11 963 31,0
- därav laddhybrider 23 413 10 883 115,1
- därav etanol 33 65 -49,2
- därav gas 1 660 1 740 -4,6
Klimatbonusbilar 33 430 20 774 60,9

*Elhybrider inkluderar även mildhybrider.

Fordonsslag januari-juni 2020 januari-juni 2019 Förändring i procent
Personbilar 131 602 173 805 -24,3
- därav husbilar 2 295 2 606 -11,9
Lätta lastbilar 14 012 24 032 -41,7
Tunga lastbilar 3 179 4 880 -34,9
Bussar 766 888 -13,7
Släpvagnar 29 555 27 217 8,6
- därav husvagnar 2 311 2 214 4,4
Traktorer 5 113 5 009 2,1
MC 8 511 8 112 4,9
Mopeder klass 1 9 472 8 253 14,8
Snöskotrar 3 921 5 294 -25,9
Terränghjulingar 1 886 2 388 -21,0

Databas med uppgifter för nyregistrerade personbilar på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006–2020 i  Statistikdatabasen.

Fakta om statistiken

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar, se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats:  www.trafa.se/vagtrafik/fordon eller SCB:s webbplats: www.scb.se/tk1001.

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.

Nästa publicering

Statistiknyhet om nyregistreringar för juli publiceras den 4 augusti 2020 klockan 9.30.

Ytterligare information:
Anette Myhr, statistiker Trafikanalys, 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:
Annika Johansson, statistiker Statistiska centralbyrån, 010-479 68 25, e-post: annika.johansson@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Ämnen

Kategorier


Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Presskontakt

Johan Landin

Johan Landin

Presskontakt Kommunikationssamordnare 010-414 42 12

Trafikanalys analyserar och utvärderar åtgärder inom transportpolitiken. Vi ansvarar för officiell statistik om transporter och kommunikationer.

Trafikanalys är en kunskapsmyndighet för transportpolitiken. Vi bildades 2010 och har huvudkontor i Stockholm samt kontor i Östersund.

Trafikanalys - pressrum
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm
Sverige